Sinh Sản Hữu Tính Ở Động Vật (SH12B45)

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar đồ sộ Sinh Sản Hữu Tính Tại Động Vật (SH12B45)

Similar đồ sộ Sinh Sản Hữu Tính Tại Động Vật (SH12B45) (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Sinh Sản Hữu Tính Tại Động Vật (SH12B45)

 • 1. SINH HỌC 11 BÀI 45 SINH SẢN HỮU TÍNH Tại ĐỘNG VẬT
 • 2. KHÁI NIỆM SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ KIỂU SINH SẢN TRONG ĐÓ CÓ SỰ HỢP NHẤT GIỮA GIAO TỬ ĐỰC VÀ GIAO TỬ CÁI TẠO NÊN HỢP TỬ, PHÁT TRIỂN THÀNH CƠ THỂ MỚI.
 • 3.
 • 4. 3 GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH oHÌNH THÀNH GIAO TỬ. oTHỤ TINH. oPHÁT TRIỂN PHÔI (PHÔI THAI).
 • 5. HÌNH THÀNH GIAO TỬ • 1 TẾ BÀO SINH TRỨNG GIẢM PHÂN TẠO THÀNH 1 TRỨNG (n) VÀ 3 THỂ CỰC (n). • 1 TẾ BÀO SINH TINH GIẢM PHÂN TẠO THÀNH 4 TINH TRÙNG.
 • Xem thêm: Tóm tắt Dì Hảo của Nam Cao

 • 6. GIAI ĐOẠN THỤ TINH • 1 TRỨNG (n) + 1 TINH TRÙNG (n) → HỢP TỬ (2n) → CƠ THỂ MỚI.
 • 7.
 • 8.
 • 9. CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH  THỤ TINH NGOÀI  THỤ TINH TRONG
 • 10. THỤ TINH NGOÀI • LÀ HÌNH THỨC THỤ TINH MÀ TINH TRÙNG GẶP TRỨNG VÀ THỤ TINH BÊN NGOÀI CƠ THỂ CON CÁI. CON CÁI ĐẺ TRỨNG VÀO MÔI TRƯỜNG NƯỚC, CON ĐỰC XUẤT TINH DỊCH LÊN TRỨNG ĐỂ THỤ TINH.
 • Xem thêm: Công thức tính đường cao trong tam giác thường, cân, đều, vuông

 • 11.
 • 12. THỤ TINH TRONG • LÀ HÌNH THỨC THỤ TINH MÀ TRỨNG GẶP TINH TRÙNG VÀ THỤ TINH TRONG CƠ QUAN SINH DỤC CON CÁI.
 • 13.
 • 14. ĐẺ TRỨNG VÀ ĐẺ CON • PHÔI THI PHÁT TRIỂN TRONG CƠ THỂ MẸ NHỜ CHẤT DINH DƯỠNG NHẬN ĐƯỢC TỪ CƠ THỂ MẸ QUA NHAU THAI. • RẤT NHIỀU LOÀI CÁ, LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT, CHIM… KHÔNG XƯƠNG SỐNG ĐẺ TRỨNG. • TUY NHIÊN CÓ VÀI LOÀI CÁ VÀ BÒ SÁT ĐẺ CON HOẶC PHÔI NHỜ CHẤT DỰ TRỮ TỪ NOÃN HOÀNG CHỨ KHÔNG PHẢI QUA NHAU THAI NHƯ THÚ.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Top 15 Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh xuất sắc nhất - Mytour.vn

'Đi đường' là một tác phẩm nằm trong tập thơ 'Nhật kí trong tù' của Bác, ghi lại hành trình di chuyển giữa các nhà lao tại tỉnh Quảng Tây. Hãy tham khảo một số bài văn phân tích về vẻ đẹp của tác phẩm này, do Mytour tổng hợp trong bài viết sau: Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 1, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 2, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 3, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 4, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 5, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 6, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 7, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 8, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 9, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 10, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 11, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 12, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 13, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 14, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 15

Đọc hiểu đoạn trích

Đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền...