[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406

[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406 1056 , 5.00 , #Tính

Read more

Chuyên đề 15 Báo cáo quản trị và phân tích các thông tin trong bán hàng

Chuyên đề 15 Báo cáo quản trị và phân tích các thông tin trong bán hàng 208 , 3.33 ,

Read more

Chuyên đề 12 Quản lý hàng tồn kho và kế hoạch mua hàng

Chuyên đề 12 Quản lý hàng tồn kho và kế hoạch mua hàng 212 , 3.75 , #Chuyên #đề #Quản

Read more

Đọc và phân tích Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế P2

Đọc và phân tích Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế P2 203 , 5.00 , #Đọc

Read more

Bài 8 Kế toán tiền lương và các khkoản trích theo lương phần 4 thực hành trên phần mềm

Bài 8 Kế toán tiền lương và các khkoản trích theo lương phần 4 thực hành trên phần mềm 20

Read more

Đọc và phân tích thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt

Đọc và phân tích thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt 49 , 5.00 , #Đọc

Read more

Đăng ký, kết nối mTax trên MISA SME

Đăng ký, kết nối mTax trên MISA SME 34 , nan , #Đăng #ký #kết #nối #mTax #trên #MISA #SME

Read more

Chia sẻ chủ đề Giao dịch liên kết theo NĐ 132 Phần 3 | Học MISA Online

Chia sẻ chủ đề Giao dịch liên kết theo NĐ 132 Phần 3 | Học MISA Online 84 , 5.00

Read more

Chia sẻ chủ đề Giao dịch liên kết theo NĐ 132 Phần 1 | Học MISA Online

Chia sẻ chủ đề Giao dịch liên kết theo NĐ 132 Phần 1 | Học MISA Online 191 , 5.00

Read more

Dịch vụ kế toán – Vấn đề cần quan tâm khi sử dụng dịch vụ kế toán !

Dịch vụ kế toán – Vấn đề cần quan tâm khi sử dụng dịch vụ kế toán ! 349 ,

Read more