[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406

[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406 1056 , 5.00 , #Tính

Read more

[Chia sẻ] Cập nhật số dư đầu kỳ, theo dõi sổ nội bộ, sổ thuế và chuyển đổi thông tư

[Chia sẻ] Cập nhật số dư đầu kỳ, theo dõi sổ nội bộ, sổ thuế và chuyển đổi thông tư

Read more

Khấu trừ thuế | MISA MIMOSA.NET

Khấu trừ thuế | MISA MIMOSA.NET 28 , nan , #Khấu #trừ #thuế #MISA #MIMOSANET Kênh Kế toán Hành chính

Read more

[Chia sẻ] Các tình huống thường gặp khi nhập khẩu dữ liệu từ Excel vào phần mềm – Chiều 08/11/2021

[Chia sẻ] Các tình huống thường gặp khi nhập khẩu dữ liệu từ Excel vào phần mềm – Chiều 08/11/2021

Read more

Chi hoạt động, dự án, chi sản xuất kinh doanh | MISA MIMOSA.NET

Chi hoạt động, dự án, chi sản xuất kinh doanh | MISA MIMOSA.NET 20 , nan , #Chi #hoạt #động

Read more

[Chia sẻ]Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Chiều 13/10/2021

[Chia sẻ]Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Chiều 13/10/2021 202

Read more

[Chia sẻ] Hướng dẫn Quy trình hạch toán LƯƠNG trên MISA SME.NET — 23/7/2021

[Chia sẻ] Hướng dẫn Quy trình hạch toán LƯƠNG trên MISA SME.NET — 23/7/2021 390 , 5.00 , #Chia #sẻ

Read more

Trích khấu hao tài sản cố định | MISA MIMOSA.NET

Trích khấu hao tài sản cố định | MISA MIMOSA.NET 118 , nan , #Trích #khấu #hao #tài #sản #cố

Read more