Số không (0)

 • Định nghĩa số 0
  • Số 0 liệu có phải là số không?
  • Chữ số 0
 • Lịch sử số 0
  • Ai là kẻ sáng tạo đi ra số 0?
  • Biểu tượng của số không
 • Thuộc tính số 0
  • Không vấp ngã sung
  • Phép trừ 0
  • Nhân với 0
  • Số phân tách cho tới 0
  • Số 0 phân tách cho 1 số
  • Số cho tới năng suất 0
  • Lôgarit của 0
 • Bộ chứa chấp số 0
  • Số 0 là số chẵn hoặc số lẻ?
  • Số 0 liệu có phải là số bất ngờ không?
  • Số 0 liệu có phải là số vẹn toàn không?
  • Số 0 liệu có phải là số vẹn toàn không?
  • Số 0 liệu có phải là số hữu tỉ không?
  • Số 0 liệu có phải là số dương không?
  • Số 0 liệu có phải là số yếu tố không?

Định nghĩa số 0

Số ko là một vài được dùng vô toán học tập nhằm tế bào mô tả con số ko hoặc con số trống rỗng.

Khi sở hữu 2 trái ngược táo bên trên bàn và tất cả chúng ta lấy 2 trái ngược táo, tất cả chúng ta có thể nói rằng rằng không tồn tại trái ngược táo nào là bên trên bàn.

Bạn đang xem: Số không (0)

Số 0 ko cần là số dương và ko cần là số âm.

Số 0 cũng là 1 chữ số lưu giữ địa điểm trong những số không giống (ví dụ: 40,103, 170).

Số 0 liệu có phải là số không?

Số ko là một vài. Nó ko cần là số dương cũng ko cần là số âm.

Chữ số 0

Chữ số 0 được sử dụng thực hiện địa điểm dành riêng sẵn Khi ghi chép số.

Ví dụ:

204 = 2 × 100 + 0 × 10 + 4 × 1

Lịch sử số 0

Ai là kẻ sáng tạo đi ra số 0?

Biểu tượng số 0 tiến bộ được sáng tạo ở chặn Độ vô thế kỷ loại 6, được người Ba Tư và Ả Rập dùng tiếp sau đó ở châu Âu.

Biểu tượng của số không

Số 0 được ký hiệu vày ký hiệu 0 .

Hệ thống chữ số Ả Rập dùng ký hiệu ٠.

Thuộc tính số 0

x thay mặt đại diện cho tới ngẫu nhiên số nào là.

Hoạt động Qui định Thí dụ
Thêm vào

x + 0 = x

3 + 0 = 3

Phép trừ

x - 0 = x

3 - 0 = 3

Phép nhân

x × 0 = 0

5 × 0 = 0

Sư đoàn

0 ÷ x = 0 , Khi x ≠ 0

0 ÷ 5 = 0

x ÷ 0  là ko xác định

5 ÷ 0 là ko xác định

Luỹ thừa

0 x = 0

0 5 = 0

x 0 = 1

5 0 = 1

Nguồn gốc

0 = 0

 
Lôgarit

log b (0) là ko xác định

 
\ lim_ {x \ rightarrow 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty  
yếu tố

0! = 1

 
Sin

sin 0º = 0

 
Cô sin

cos 0º = 1

 
Tiếp tuyến

tan 0º = 0

 
Phát sinh

0 '= 0

 
Tích phân

∫ 0 d x = 0 + C

 
 

Không vấp ngã sung

Phép nằm trong của một vài với số ko được vày số:

x + 0 = x

Ví dụ:

5 + 0 = 5

Phép trừ 0

Phép trừ một vài trừ số 0 được số:

x - 0 = x

Ví dụ:

5 - 0 = 5

Nhân với 0

Phép nhân một vài với số 0 được vày 0:

x × 0 = 0

Ví dụ:

5 × 0 = 0

Số phân tách cho tới 0

Phép phân tách một vài cho tới số 0 ko được xác định:

x ÷ 0 là ko xác định

Ví dụ:

5 ÷ 0 là ko xác định

Số 0 phân tách cho 1 số

Phép phân tách số 0 cho tới một vài vày 0:

0 ÷ x = 0

Ví dụ:

0 ÷ 5 = 0

Số cho tới năng suất 0

Lũy quá của một vài được thổi lên vày 0 là một:

x 0 = 1

Ví dụ:

Xem thêm: Nguyên tắc luyện thép từ gang là

5 0 = 1

Lôgarit của 0

Lôgarit b cơ số 0 là ko xác định:

log b (0) là ko xác định

Không sở hữu số nào là tuy nhiên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nâng cơ số b lên nhằm có được số ko.

Chỉ số lượng giới hạn của logarit cơ số b của x, Khi x quy tụ 0 thì trừ chuồn vô cùng:

\ lim_ {x \ rightarrow 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty

Bộ chứa chấp số 0

Số 0 là thành phần của giao hội số bất ngờ, số vẹn toàn, số thực và số phức:

Đặt Đặt ký hiệu trở nên viên
Số bất ngờ (không âm) 0 ∈ ℕ 0
Số nguyên 0 ∈ ℤ
Số thực 0 ∈ ℝ
Số phức 0 ∈ ℂ
Số hữu tỉ 0 ∈ ℚ

Số 0 là số chẵn hoặc số lẻ?

Tập thích hợp những số chẵn là:

{..., -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ...}

Tập thích hợp những số lẻ là:

{..., -9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, ...}

Số ko là bội số vẹn toàn của 2:

0 × 2 = 0

Số 0 là 1 member của giao hội số chẵn:

0 ∈ {2 k , k ∈ℤ}

Vì vậy số 0 là số chẵn chứ không hề cần số lẻ.

Số 0 liệu có phải là số bất ngờ không?

Có nhị khái niệm cho tới giao hội số bất ngờ.

Tập thích hợp những số vẹn toàn ko âm:

0 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8, ...}

Tập thích hợp những số vẹn toàn dương:

1 = {1,2,3,4,5,6,7,8, ...}

Số 0 là 1 member của giao hội những số vẹn toàn ko âm:

0 ∈ ℕ 0

Số 0 ko cần là member của giao hội những số vẹn toàn dương:

0 ∉ ℕ 1

Số 0 liệu có phải là số vẹn toàn không?

Có tía khái niệm cho những số nguyên:

Tập thích hợp những số nguyên:

ℤ = {0,1,2,3,4,5,6,7,8, ...}

Tập thích hợp những số vẹn toàn ko âm:

0 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8, ...}

Tập thích hợp những số vẹn toàn dương:

1 = {1,2,3,4,5,6,7,8, ...}

Số 0 là 1 member của giao hội những số vẹn toàn và giao hội những số vẹn toàn ko âm:

0 ∈ ℤ

0 ∈ ℕ 0

Số 0 ko cần là member của giao hội những số vẹn toàn dương:

0 ∉ ℕ 1

Số 0 liệu có phải là số vẹn toàn không?

Tập thích hợp những số nguyên:

ℤ = {0,1,2,3,4,5,6,7,8, ...}

Số 0 là 1 member của giao hội những số nguyên:

0 ∈ ℤ

Vì vậy, số ko là một vài vẹn toàn.

Số 0 liệu có phải là số hữu tỉ không?

Một số hữu tỉ là một vài hoàn toàn có thể được biểu thị vày thương của nhị số nguyên:

ℚ = { n / m ; n , m ∈ℤ}

Số 0 hoàn toàn có thể được ghi chép bên dưới dạng thương của nhị số vẹn toàn.

Ví dụ:

0 = 0/3

Vậy số 0 là một vài hữu tỉ.

Số 0 liệu có phải là số dương không?

Một số dương được khái niệm là một vài to hơn 0:

x / 0

Ví dụ:

5/ 0

Vì số 0 ko to hơn 0 nên nó ko cần là số dương.

Xem thêm: CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu | CH3OH ra HCHO

Số 0 liệu có phải là số yếu tố không?

Số 0 ko cần là số yếu tố.

Số 0 ko cần là số dương và sở hữu vô số ước số.

Số yếu tố thấp nhất là 2.


Xem thêm

 • e ko đổi
 • yếu tố
 • Lôgarit
 • Phát sinh

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Số nguyên là gì? Số thực là gì? Cách phân biệt Số nguyên với Số thực?

Số nguyên và Số thực đều là những khái niệm cơ bản được sử dụng trong Toán học. Và cả trong trường học lẫn đời sống, Toán học luôn là một bộ môn có lượng kiến thức phong phú và bất tận, thu hút rất nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người! Qua bài viết này, 123tailieu.vn sẽ giúp bạn nhắc lại một số kiến thức như: Số nguyên là gì? Số thực là gì? Cách phân biệt Số nguyên với Số thực?

Soạn văn bài: Những ngôi sao xa xôi Văn 9 tập 2 trang 113- 122

Truyện những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng mơ mộng tinh thần dũng cảm của cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ hi sinh nhưng rất hồn nhiên lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Tech12h sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thưc trọng tâm và trả lời các câu hỏi.

Tìm hiểu công thức tính phương sai trong xác suất thống kê

Chủ đề công thức tính phương sai trong xác suất thống kê Công thức tính phương sai trong xác suất thống kê là một phương pháp quan trọng và hữu ích để đo lường sự biến thiên của dữ liệu. Việc hiểu và áp dụng công thức này sẽ giúp chúng ta phân tích và đánh giá chính xác các sự thay đổi và khác biệt trong tập dữ liệu. Từ đó, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp và xác định những xu hướng và mẫu chứng cứ quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phân tích thống kê.