Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

loại động vật hoang dã nào là tại đây đem hệ tuần hoàn kép?

loại động vật  nào là tại đây đem hệ tuần hoàn kép?

Bạn đang xem: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

Đáp án C

Hệ tuần trả kép là hệ tuần trả đem 2 vòng tuần trả. Hệ tuần trả kép nối liền với việc tim thất đem 2 ngăn. Trong những group động vật hoang dã thì chỉ mất 4 lớp động vật hoang dã bậc cao là lưỡng thê, trườn sát, chim, thú đem hệ tuần hoàn kép.
→ Trong những loại bên trên, ếch đồng nằm trong lưỡng thê → Đáp án C.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Góc. Số đo góc - Toán lớp 6 sách cũ

Biết góc là gì, góc bẹt là gì. Biết vẽ góc, đọc tên góc, kí hiệu góc. Nhận biết điểm nằm trong góc. Biết đo góc bằng thước đo góc. Biết so sánh hai góc.