Góc. Số đo góc - Toán lớp 6 sách cũ

1. Góc

Góc là hình bao gồm nhì tia cộng đồng gốc . Gốc cộng đồng của nhì tia gọi là đỉnh của góc . Hai tia là nhì cạnh của góc

Bạn đang xem: Góc. Số đo góc - Toán lớp 6 sách cũ

Kí hiệu: $\widehat{xOy};\, \widehat{y\text{O}x};\, \widehat{O}$

\n<title></title> \n<title></title>

2. Góc bẹt

Góc bẹt là góc đem nhì cạnh là nhì tia đối nhau

Ví dụ: $\widehat{AMB}.$

\n<title></title> \n<title></title>

3. Vẽ góc

Cho tia Ox, vẽ góc xOy sao mang đến $\widehat{xOy} = m^o (0^o < m^o < 180^o)$

   + Đặt thước đo góc sao mang đến tâm thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox trải qua vạch $0^o$

   + Kẻ tia Oy qua loa vạch mo của thước

Nhận xét: Trên mặt mũi phẳng lì mang đến trước đem bờ chứa chấp tia Ox, lúc nào cũng vẽ được một và có một tia Oy sao cho $\widehat{xOy} = m^o$

4. Điểm nằm bên cạnh nhập góc 

\n<title></title> \n<title></title>

Xem thêm: Tóm tắt Dì Hảo của Nam Cao

Khi nhì tia Ox, Oy ko đối nhau, điểm M là  điểm nằm bên cạnh nhập góc xOy nếu như tia OM nằm giữa Ox, Oy. 

Khi cơ tia OM trực thuộc góc xOy.

Nếu tia OM trực thuộc góc xOy thì từng điểm nằm trong tia OM đều trực thuộc góc xOy

5. Đo góc

Dụng cụ đo: Thước đo góc. 

• Cách đo góc 

Bước 1: Đặt thước đo góc sao mang đến tâm của thước trùng với đỉnh của góc, một cạnh của góc trải qua vạch ${{0}^{o}}$

Bước 2: Xem cạnh loại nhì của từng góc trải qua vạch nào là của thước thì cơ đó là số đo của góc. 

Nhận xét: Mỗi góc đem một vài đo dương. Số đo của góc bẹt là ${{180}^{o}}$. Số đo của từng góc ko vượt lên trên vượt ${{180}^{o}}$

Xem thêm: Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì.

6. So sánh nhì góc 

• Nếu nhì góc A và B đem số đo góc đều bằng nhau thì nhì góc cơ đều bằng nhau. Ta viết lách $\widehat{A}=\widehat{B} $

• Nếu số đo góc A nhỏ rộng lớn số đo góc B thì góc A nhỏ rộng lớn góc B. Ta viết lách $\widehat{A}<\widehat{B}$

7. Góc vuông góc nhọn, góc tù 

${{0}^{o}}<$góc nhọn $<$ góc vuông $\left( 90{}^\circ  \right)<$ góc tù < góc bẹt $\left( 180{}^\circ  \right)$.

BÀI VIẾT NỔI BẬT