Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12 giờ thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ:

Câu 368550:

Khi Luân Đôn ở điểm giờ số 0 là 12 giờ thì Hà Thành ở điểm giờ số 7 là bao nhiêu giờ:

Bạn đang xem: Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12 giờ thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ:

A. 16 giờ

B. 17 giờ.

C. 18 giờ.

D. 19 giờ

 • Đáp án : D

  (0) bình luận (0) câu nói. giải

  Giải chi tiết:

  - Luân Đôn ở múi giờ số 0

  - Hà Thành ở múi giờ số 7

  Xem thêm: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. HCOONa. B. (NH4)2CO3. C. NaHCO3. D. CaC2. (Miễn phí)

  => Hà Thành với giờ cho tới sớm rộng lớn Luân Đôn và chênh chéo giờ thân thích 2 TP. Hồ Chí Minh là: 7 – 0 = 7 giờ

  => Khi Luân Đôn ở điểm giờ số 0 là 12 giờ thì Hà Thành là: 12 + 7 = 19 giờ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 công tác mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết gom học viên lớp 6 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

(Thời gian tham tương hỗ kể từ 7h cho tới 22h)
Email: [email protected]


BÀI VIẾT NỔI BẬT