Cơ sở dạy nghề BÁN HÀNG - TIẾP THỊ - DỊCH VỤ
Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN của Sở Lao Động - TBXH TP HCM
Your right partner for service improvement  

Kiểm soát chi phí hiệu quả

Chia sẻ

 

CÁC LỚP KỸ NĂNG CĂN BẢN

CÁC LỚP QUẢN TRỊ NÂNG CAO

 

 

HỌC GÌ?

PHẦN

NỘI DUNG

Phần 1 : Các loại chi phí và vai trò của việc kiểm soát chi phí

1.  Phân biệt chi phí và chi tiêu

2.  Chi phí trực tiếp và chi phí gian tiếp

3.  Chi phí cố định và chi phí biến đổi

4.  Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được

        5.  Vai trò của kiểm soát chi phí

Phần 2 : Định mức chi phí và thông tin chi phí

     1.  Khái niệm về định mức chi phí

     2.  Xây dựng định mức chi phí

     3.  Thông tin chi phí

Phần 3 : Phân tích mối quan hệ Chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận

1.  Số dư đảm phí

2.  Đòn bẫy kinh doanh

3.  Các trường hợp làm thay đổi lợi nhuận

Phần 4 : Phân tích biến động chi phí

1.  Nguyên nhân biến động chi phí

2.  Các biểu đồ xác định nguyên nhân

3.  Phân tích biến động chi phí, lợi nhuận

Phần 5 : Vận dụng việc phân tích chi phí để ra qưyết định trong KD

1.  Điểm hòa vốn

2.  Quyết định giá bán và khối lượng bán ra

3.  Quyết định giảm giá

4.  Quyết định mở rộng thị trươing

5.  Quyết định tiếp tục KD hay ngừng KD một bộ phận

6.  Quyết định nên làm hay nên mua

7.  Quyết định trong điều kiện năng lực có giới hạn

Phần 6 : Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí

 

 

ĐƯỢC GÌ ?

 • Xác định các loại chi phí trong DN và vai trò kiểm soát chi phí
 • Sử dụng các công cụ kiểm soát chi phí
 • Phân tích biến động chi phí
 • Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí
 • Vận dụng việc phân tích chi phí để ra quyết định trong kinh doanh

HỌC NHƯ THẾ NÀO ?

 • Kiến thức thực tế kết hợp lý thuyết cơ bản
 • Học theo nhóm nhỏ và làm bài tập theo nhóm
 • Đóng vai thực hành, xử lý các tình huống thực tế
 • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa.
 • Phòng học máy lạnh, wifi

AI HỌC ?

 • Giám đốc tài chính (CFO) mong muốn trở thành CFO chuyên nghiệp
 • Giám đốc điều hành (CEO) muốn biết công việc CFO
 • Kế toán trưởng
 • Trưởng/Phó phòng tài chính/Kế toán
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán quản trị

---------------------------------------
Tin liên quan

web page hit counter tumblr tracker

Cơ sở dạy nghề Bán hàng - Tiếp thị - Dịch vụ (SMS)
(Trực thuộc Công ty Truyền Thông Hợp Điểm - Centre Point Media)
Sở Lao động - TBXH TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN
Head Office
192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP. HCM
Tel: 848.
38350363 - 38337747 - 38337748  Fax: 848. 38350362
Website: www.daotaobanhang.edu.vn
Email: sms@vietnamhopdiem.edu.vn
 

Vietnam Centrepoint Education & Media Group - All Rights Reserved