Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues (đầy đủ nhất) | Global Success.Với tổ hợp kể từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues sách Global Success rất đầy đủ, cụ thể nhất sẽ hỗ trợ học viên lớp 11 học tập kể từ mới mẻ môn Tiếng Anh 11 đơn giản dễ dàng rộng lớn.

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues (đầy đầy đủ nhất) - Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues (đầy đủ nhất) | Global Success.

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

admit (v)

/ədˈmɪt/

thú nhận

alcohol (n)

/ˈælkəhɒl/

đồ tu với đụng chạm (rượu, bia …)

anxiety (n)

/æŋˈzaɪəti/

sự băn khoăn lắng

ashamed (adj)

/əˈʃeɪmd/

xấu hổ

awareness (n)

/əˈweənəs/

nhận thức

body shaming (n)

/ˈbɒdi ˌʃeɪmɪŋ/

sự chế nhạo nước ngoài hình của những người khác

bully (v)

/ˈbʊli/

bắt nạt

campaign (n)

/kæmˈpeɪn/

chiến dịch

crime (n)

/kraɪm/

tội phạm

depression (n)

/dɪˈpreʃn/

sự trầm cảm

drug (n)

/drʌg/

ma tuý

hang out

/ˌhæŋ ˈaʊt/

đi chơi

lie (n)

/laɪ/

lời thưa dối

make fun of

/meɪk fʌn əv/

trêu chọc, chế giễu

obey (v)

/əˈbeɪ/

tuân thủ

offensive (adj)

/əˈfensɪv/

gây xúc phạm

overpopulation (n)

/ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/

sự vượt lên trên vận tải dân số

peer pressure (n)

/ˈpɪə preʃə/

áp lực kể từ các bạn bè

physical (adj)

/ˈfɪzɪkl/

về mặt mũi thể chất

poverty (n)

/ˈpɒvəti/

sự nghèo nàn đói

proposal (n)

/prəˈpəʊzl/

lời / phiên bản đề xuất

Xem thêm: Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 hay, chi tiết.

propose (v)

/prəˈpəʊz/

đề xuất

self-confidence (n)

/ˌself ˈkɒnfɪdəns/

sự mạnh mẽ và tự tin vô phiên bản thân

skip (v)

/skɪp/

trốn, bỏ

stand up đồ sộ

/ˌstænd ˈʌp tuː/

đứng lên chống lại

struggle (v)

/ˈstrʌgl/

đấu tranh

the odd one out

/ði ɒd wʌn aʊt/

kẻ / người không giống biệt

the poverty line (n)

/ðə ˈpɒvəti laɪn/

mức nghèo nàn đói

verbal (adj)

/ˈvɜːbəl/

bằng lời

victim (n)

/ˈvɪktɪm/

nạn nhân

violent (adj)

/ˈvaɪələnt/

sử dụng vũ lực, bạo lực

Quảng cáo
Lưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 9 (sách cũ)

1. đô thị dweller/ˈsɪti - ˈdwelə(r)/ (n):người sinh sống ờ khu đô thị, dân cư trở thành thị

2. detect /dɪˈtekt/(v): thăm dò thăm dò, vạc hiện nay ra

3. infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/ (n): hạ tầng hạ tầng

4. inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ (n): dân cư, người cư trú

5. liveable /ˈlɪvəbl/ (a): sinh sống được

6. optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/(adj):lạc quan

7. overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/(adj): chật ních, sầm uất nghẹt

8. pessimistic /ˌpesɪˈmɪstɪk/(adj):   bi quan

9. quality of life (n): unique sống

10. renewable /rɪˈnjuːəbl/(adj):có thể khởi tạo lại

11. sustainable /səˈsteɪnəbl/(adj): không khiến hãi cho tới môi trường xung quanh, với tính bển vững

12. upgrade /ˈʌpɡreɪd/(v):   nâng cấp

13. urban /ˈɜːbən/(adj): thuộc sở hữu đô thị

14. urban planner (n): người / Chuyên Viên quy hướng đô thị

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Getting Started (trang 100, 101)

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Language (trang 101, 102)

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Reading (trang 103, 104)

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Speaking (trang 104, 105)

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Listening (trang 105, 106)

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Writing (trang 106)

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Communication and Culture (trang 107)

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Looking Back (trang 108)

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Project (trang 109)

Xem thêm thắt tiếng giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 7: Education options for school-leavers
 • Tiếng Anh 11 Unit 8: Becoming independent
 • Tiếng Anh 11 Review 3
 • Tiếng Anh 11 Unit 10: The ecosystem
 • Tiếng Anh 11 Review 4

Xem thêm thắt những tư liệu gom học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án
 • 600 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi khuôn mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại: Tính Chất Và Cách Để Nhớ Nhanh

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-future.jspGiải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Sách Mềm - Dạy hay - Học tốt

Sách Mềm - phần mềm bổ trợ sách giáo khoa - Hỗ trợ giáo viên giảng bài theo sách tương tác sinh động. - Hỗ trợ học sinh ôn luyện, làm bài tập dễ dàng, thuận tiện

Top 15 Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh xuất sắc nhất - Mytour.vn

'Đi đường' là một tác phẩm nằm trong tập thơ 'Nhật kí trong tù' của Bác, ghi lại hành trình di chuyển giữa các nhà lao tại tỉnh Quảng Tây. Hãy tham khảo một số bài văn phân tích về vẻ đẹp của tác phẩm này, do Mytour tổng hợp trong bài viết sau: Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 1, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 2, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 3, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 4, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 5, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 6, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 7, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 8, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 9, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 10, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 11, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 12, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 13, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 14, Bài văn phân tích bài thơ 'Đi đường' của Hồ Chí Minh số 15