Cơ sở dạy nghề BÁN HÀNG - TIẾP THỊ - DỊCH VỤ
Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN của Sở Lao Động - TBXH TP HCM
Your right partner for service improvement  

Ngăn ngừa nợ quá hạn

Chia sẻ

 

CÁC LỚP KỸ NĂNG CĂN BẢN

CÁC LỚP QUẢN TRỊ NÂNG CAO

 

 

HỌC GÌ?

PHẦN NỘI DUNG
Tổng quan về vốn lưu động
 • Biểu đồ ngân lưu
 • Mối quan hệ giữa lợi nhuận và ngân lưu
 • Cạn kiệt tài chính
Quản trị hàng tồn kho
 • Các mô hình quản trị hàng tồn kho
 • Quản trị hàng tồn kho và biểu đồ ngân lưu
 • Giám sát số dư hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt
 • Tiền mặt và chứng khoán
 • Các mô hình quản trị tiền mặt
Quản trị khoản phải thu
 • Tín dụng thương mại
 • Quản trị khoản phải thu
 • Quản trị chính sách bán chịu
Quản trị khoản phải trả
 • Các điều khoản mua hàng
 • Biểu đồ ngân lưu và khoản phải trả
 • Hệ thống thông tin và quản trị khoản phải trả
 • Giám sát số dư khoản phải trả
 • Chi trí phải trả

ĐƯỢC GÌ?

 • Kỹ năng quản trị các khoản nợ ngắn hạn & dài hạn.
 • Kỹ thuật kiếm soát công nợ.
 • Nghệ thuật thu hồi công nợ hiệu quả.

HỌC NHƯ THẾ NÀO?

 • Kiến thức thực tế kết hợp lý thuyết cơ bản
 • Học theo nhóm nhỏ và làm bài tập theo nhóm
 • Đóng vai thực hành, xử lý các tình huống thực tế
 • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa.

AI HỌC?

 • Chủ doanh nghiệp, Giám đốc
 • Kế toán trưởng
 • Giám đốc kinh doanh
 • Cửa hàng trưởng

---------------------------------------
Tin liên quan

web page hit counter tumblr tracker

Cơ sở dạy nghề Bán hàng - Tiếp thị - Dịch vụ (SMS)
(Trực thuộc Công ty Truyền Thông Hợp Điểm - Centre Point Media)
Sở Lao động - TBXH TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN
Head Office
192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP. HCM
Tel: 848.
38350363 - 38337747 - 38337748  Fax: 848. 38350362
Website: www.daotaobanhang.edu.vn
Email: sms@vietnamhopdiem.edu.vn
 

Vietnam Centrepoint Education & Media Group - All Rights Reserved