Cơ sở dạy nghề BÁN HÀNG - TIẾP THỊ - DỊCH VỤ
Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN của Sở Lao Động - TBXH TP HCM
Your right partner for service improvement  

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ

 

CÁC LỚP KỸ NĂNG CĂN BẢN

CÁC LỚP QUẢN TRỊ NÂNG CAO

 

 

HỌC GÌ?

PHẦN

NỘI DUNG

Chương I : Tổng quan về quản trị tài chính và kế toán

1.  Nhiệm vụ quản trị tài chính

2.  Khái niệm về kế toán

3.  Phân loại kế toán

4.  Hệ thống thông tin kế toán

5.  Quy trình hạch toán kế toán

        6.  Thông tin kế toán và việc ra quyết định
Chương II : Đọc hiểu báo cáo tài chính

       1.  Bảng cân đối kế toán

       2.  Bảng kết quả kinh doanh

       3.  Bảng lưu chuyển tiền tệ

       4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Chương III : Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

1.  Khái niệm phân tích tài chính

2.  Các phương pháp phân tích

3.  Nội dung phân tích

a) Phân tích khái quát

b) Phân tích các tỷ số tài chính

c) Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

                4.  Các hạn chế khi phân tích tài chính

 

ĐƯỢC GÌ ?

 • Xác định vai trò của Quản trị tài chính
 • Xác định vai trò của thông tin kế toán và việc ra quyết định
 • Diễn giải các yếu tố của Báo cáo tài chính
 • Phân tích cơ bản tình hình tài chính DN
 • Sử dụng kết quả phân tích

HỌC NHƯ THẾ NÀO ?

 • Kiến thức thực tế kết hợp lý thuyết cơ bản
 • Học theo nhóm nhỏ và làm bài tập theo nhóm
 • Đóng vai thực hành, xử lý các tình huống thực tế
 • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa.
 • Phòng học máy lạnh, wifi

AI HỌC ?

 • Giám đốc tài chính (CFO) mong muốn trở thành CFO chuyên nghiệp
 • Giám đốc điều hành (CEO) muốn biết công việc CFO
 • Kế toán trưởng
 • Trưởng/Phó phòng tài chính/Kế toán
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán quản trị

---------------------------------------
Tin liên quan

web page hit counter tumblr tracker

Cơ sở dạy nghề Bán hàng - Tiếp thị - Dịch vụ (SMS)
(Trực thuộc Công ty Truyền Thông Hợp Điểm - Centre Point Media)
Sở Lao động - TBXH TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN
Head Office
192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP. HCM
Tel: 848.
38350363 - 38337747 - 38337748  Fax: 848. 38350362
Website: www.daotaobanhang.edu.vn
Email: sms@vietnamhopdiem.edu.vn
 

Vietnam Centrepoint Education & Media Group - All Rights Reserved