Cơ sở dạy nghề BÁN HÀNG - TIẾP THỊ - DỊCH VỤ
Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN của Sở Lao Động - TBXH TP HCM
Your right partner for service improvement  

Lập & phân tích dự án tài chính đầu tư

Chia sẻ

 

CÁC LỚP KỸ NĂNG CĂN BẢN

CÁC LỚP QUẢN TRỊ NÂNG CAO

 

 

HỌC GÌ?

PHẦN

NỘI DUNG

Chương I: Tổng quan về sự án đầu tư

1.  Khái niệm đầu tư

2.  Phân loại đầu tư

3.  Khái niệm dự án đầu tư

4.  Những đặc trưng cơ bản của dự án

5.  Chu trình dự án

        6.  Anh hưởng của quyết định đầu tư
Chương II: Thiết lập dự án đầu tư

        1.  Giới thiệu đơn vị đầu tư

2.  Các căn cứ pháp lý

3.  Mục tiêu và phạm vi dự án

4.  Phân tích kỹ thuật dự án

5.  Phân tích thị trường dự án

6.  Phân tích tài chính dự án

        7.  Phân tích hiệu quả KTXH

  

Chương III : Tổng quan về thẩm định dự án

1.  Khung phân tích dự án

2.  Các thông tin cần thiết để phân tích dự án

                3.  Giá trị thời gian của tiền tệ  

Chương IV : Các chỉ tiêu thẩm định tài chính dự án đầu tư

1.  Giá trị hiện giá thuần (NPV)

2.  Suất nội hoàn (IRR)

3.  Chỉ số lợi nhuận (PI)

4.  Thời gian hoàn vốn (PP)

5.  Phân tích độ nhạy

6.  Nguồn vốn thực hiện dự án

7.  Một số kinh nghiệm khi lập và đánh giá dự án đầu tư

 

ĐƯỢC GÌ ?

 • Xác định như thế nào là dự án đầu tư
 • Đánh giá ảnh hưởng của quyết định đầu tư
 • Cách thức lập dự án đầu tư
 • Xác định khung phân tích dự án
 • Xác định các thông tin cần thu thập để đánh giádự án đầu tư
 • Sử dụng các kỹ thuật để đánh giá dự án đầu tư
 • Xác định các nguồn vốn cần thực hiện dự án

HỌC NHƯ THẾ NÀO ?

 • Kiến thức thực tế kết hợp lý thuyết cơ bản
 • Học theo nhóm nhỏ và làm bài tập theo nhóm
 • Đóng vai thực hành, xử lý các tình huống thực tế
 • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa.
 • Phòng học máy lạnh, wifi

AI HỌC ?

 • Giám đốc tài chính (CFO) mong muốn trở thành CFO chuyên nghiệp
 • Giám đốc điều hành (CEO) muốn biết công việc CFO
 • Kế toán trưởng
 • Trưởng/Phó phòng tài chính/Kế toán
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán quản trị

---------------------------------------
Tin liên quan

web page hit counter tumblr tracker

Cơ sở dạy nghề Bán hàng - Tiếp thị - Dịch vụ (SMS)
(Trực thuộc Công ty Truyền Thông Hợp Điểm - Centre Point Media)
Sở Lao động - TBXH TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN
Head Office
192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP. HCM
Tel: 848.
38350363 - 38337747 - 38337748  Fax: 848. 38350362
Website: www.daotaobanhang.edu.vn
Email: sms@vietnamhopdiem.edu.vn
 

Vietnam Centrepoint Education & Media Group - All Rights Reserved