Cơ sở dạy nghề BÁN HÀNG - TIẾP THỊ - DỊCH VỤ
Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN của Sở Lao Động - TBXH TP HCM
Your right partner for service improvement  

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Chia sẻ

 

CÁC LỚP KỸ NĂNG CĂN BẢN

CÁC LỚP QUẢN TRỊ NÂNG CAO

 

 

HỌC GÌ?

PHẦN

NỘI DUNG

RỦI RO KINH DOANH VÀ
QUẢN TRỊ RỦI RO

 1. Phân loại rủi ro
 2. Quản trị rủi ro

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1.    Khái niệm Kiểm soát nội bộ
2.    Ma trận Kiểm soát
3.    Các lợi ích của Hệ thống KSNB
4.    Các loại kiểm soát nội bộ
5.    Hệ thống KSNB và ISO
6.    Các bộ phận của kiểm soát nội bộ
7.    Các bước triển khai thiết lập Hệ thống KSNB
8.    Những yếu tố để thực hiện KSNB thành công
9.    Đặc tính của hệ thống KSNB hữu hiệu
10.    Hình thành bộ phận KSNB

CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1.    Sự hình thành thủ tục kiểm soát và quy chế quản lý
2.    Cơ chế và quy chế trong ma trận kiểm soát
3.    Các thủ tục kiểm soát căn bản
4.    Các thủ tục kiểm soát cụ thể

CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT

1.    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền mặt
2.    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền gởi ngân hàng
3.    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý công nợ phải thu
4.    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý nợ phải trả
5.    Thủ tục kiểm soát đối với hoạt động mua hàng
6.    Thủ tục kiểm soát đối với hoạt động bán hàng
7.    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý hàng tồn kho

HỆ THỐNG BÁO CÁO NỘI BỘ

1.    Các dạng báo cáo
2.    Mẫu biểu báo cáo
3.    Triển khai Hệ thống Báo cáo nội bộ
4.    Hoàn thiện hệ thống báo cáo nội bộ
5.    Báo cáo biến động thực tế so với dự báo

 

ĐƯỢC GÌ ?

 • Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai phạm và rủi ro

 • Nắm vững các công cụ kiểm soát nội bộ

 • Xây dựng các quy chế, quy định và quy trình để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp

 • Xây dựng hệ thống các Báo cáo nội bộ nhằm kiểm soát hoạt động và các chi phí

 • Triển khai thực hiện hệ thống báo cáo

HỌC NHƯ THẾ NÀO ?

 • Kiến thức thực tế kết hợp lý thuyết cơ bản
 • Học theo nhóm nhỏ và làm bài tập theo nhóm
 • Đóng vai thực hành, xử lý các tình huống thực tế
 • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa.
 • Phòng học máy lạnh, wifi

AI HỌC ?

 • Giám đốc tài chính (CFO) mong muốn trở thành CFO chuyên nghiệp
 • Giám đốc điều hành (CEO) muốn biết công việc CFO
 • Kế toán trưởng
 • Trưởng/Phó phòng tài chính/Kế toán
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán quản trị


Tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến (thứ 6 từ phải qua) cùng học viên lớp Kiểm soát nội bộ do SMS tổ chức diễn ra vào 7/2012

---------------------------------------
Tin liên quan

web page hit counter tumblr tracker

Cơ sở dạy nghề Bán hàng - Tiếp thị - Dịch vụ (SMS)
(Trực thuộc Công ty Truyền Thông Hợp Điểm - Centre Point Media)
Sở Lao động - TBXH TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 14/2011/GCNĐKDN
Head Office
192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP. HCM
Tel: 848.
38350363 - 38337747 - 38337748  Fax: 848. 38350362
Website: www.daotaobanhang.edu.vn
Email: sms@vietnamhopdiem.edu.vn
 

Vietnam Centrepoint Education & Media Group - All Rights Reserved