Xả Ly Giải Đãi Lười Biếng (Môn Giải thoát của Kiến-Giả-Ái-Nhạo Thần) | T448

Xả Ly Giải Đãi Lười Biếng (Môn Giải thoát của Kiến-Giả-Ái-Nhạo Thần) | T448


580 , 5.00 , #Xả #Giải #Đãi #Lười #Biếng #Môn #Giải #thoát #của #KiếnGiảÁiNhạo #Thần #T448
Đoạn giảng trên được trích khi pháp sư giảng đoạn kinh văn:

【Kiến-Giả-Ái-Nhạo Thần được giải-thoát-môn hay khiến pháp-giới chúng-sanh xa lìa những điều ác giải-đãi ưu-não đều được thanh-tịnh.】

Trích từ buổi giảng Kinh Hoa Nghiêm, tập 448
Chuyển ngữ: Cự Lang
Diễn đọc: Tuấn Anh

Nghe thêm các trích đoạn tại:

URL danh sách phát giảng Kinh Hoa Nghiêm:

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *