Webinar sobre Lean manufacturing (2020)

Webinar sobre Lean manufacturing (2020)


, , #Webinar #sobre #Lean #manufacturing
Resumen del contenido del curso KnowInn sobre Lean Manufacturing y cómo implantarlo realmente en la empresa.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video hệ thống sản xuất tinh gọn khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/he-thong-san-xuat-tinh-gon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *