[Webinar] High-Fidelity Direct Numerical Simulations of Turbulent Combustion

[Webinar] High-Fidelity Direct Numerical Simulations of Turbulent Combustion


, , #Webinar #HighFidelity #Direct #Numerical #Simulations #Turbulent #Combustion
Người trình bày: TS. Lương Minh Báu.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *