Đề thi thử THPTQG môn GDCD cực hay có đáp án (P1)

Câu 1: Vi phạm dân sự là hành động vi phạm pháp lý, xâm phạm tới

A. trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội.

Bạn đang xem: Đề thi thử THPTQG môn GDCD cực hay có đáp án (P1)

B. các quy tắc quản lý và vận hành giang sơn.

C. các mối liên hệ gia sản và mối liên hệ nhân thân

D. các mối liên hệ tài chính và mối liên hệ làm việc.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Vi phạm dân sự là những hành động xâm sợ hãi cho tới quan hệ gia sản, mối liên hệ nhân thân đem tương quan cho tới gia sản, mối liên hệ phi gia sản. Vi phạm dân sự đa số được quy lăm le nhập Sở luật dân sự.


Câu 2: Hành vi vi phạm pháp lý xâm phạm những mối liên hệ làm việc công vụ giang sơn... vì thế pháp lý làm việc và pháp lý hành chủ yếu đảm bảo là

A. vi phạm dân sự

B. vi phạm kỉ luật.

C. vi phạm hành chính

D. vi phạm hình sự

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK giáo dục và đào tạo công dân 12: Vi phạm kỉ luật là hành động vi phạm pháp lý xâm phạm những mối liên hệ làm việc công vụ giang sơn... vì thế pháp lý làm việc và pháp lý hành chủ yếu đảm bảo.


Câu 3: Hành vi xâm phạm, thực hiện thiệt sợ hãi cho những mối liên hệ xã hội được pháp lý đảm bảo là hành vi

A. trái với những mối liên hệ xã hội

B. không thiện chí

C. trái pháp luật

Xem thêm: Viết bài thuyết phục người từ bỏ thói quen hoặc quan niệm

D. có lỗi

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK giáo dục và đào tạo công dân 12, hành động trái ngược pháp lý là hành động xâm phạm, thực hiện thiệt sợ hãi mang lại những mối liên hệ xã hội được pháp lý đảm bảo (ví dụ: hành động tài xế trái hướng quy lăm le xâm phạm trật tự động, an toàn và tin cậy phó thông)


Câu 4: Người ở team tuổi hạc nào là tiếp sau đây cần phụ trách hình sự về từng tội phạm?

A. Từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên.

B. Từ đầy đủ 16 tuổi hạc trở lên trên.

C. Từ đầy đủ 17 tuổi hạc trở lên

D. Từ đầy đủ 14 tuổi hạc trở lên

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK giáo dục và đào tạo công dân 12, người kể từ đầy đủ 16 tuổi hạc trở lên trên cần phụ trách hình sự về từng tội phạm


Câu 5: A 15 tuổi hạc tuy nhiên đang được tội phạm đặc biệt quan trọng nguy hiểm. Vậy A cần Chịu đựng trách cứ nhiệm

A. dân sự.

B. kỉ luật

C. hành chính

D. hình sự.

Xem đáp án

Xem thêm: Phosphorus pentoxide

Chọn đáp án D

Theo SGK giáo dục và đào tạo công dân 12: Người kể từ đầy đủ 14 tuổi hạc cho tới 16 tuổi hạc cần phụ trách hình sự về tội phạm đặc biệt quan trọng nguy hiểm hoặc tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì thế cố ý


Bắt đầu thi đua nhằm coi toàn cỗ thắc mắc nhập đề