Video SX Excel 01

Video SX Excel 01


, , #Video #Excel
Thực hành Excel 01-Xóa dữ liệu có sẵn để làm cho cty mới 1. Xóa dữ liệu nhập liệu 2. Xóa dữ liệu đầu kỳ CĐPS 3. Xóa dữ liệu đầu kỳ danh mục khách hàng 4.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.