[Vấn Đáp]: Xin Hỏi Phải Nên Giữ Tâm Ban Đầu Như Thế Nào Không Thối Chuyển?

[Vấn Đáp]: Xin Hỏi Phải Nên Giữ Tâm Ban Đầu Như Thế Nào Không Thối Chuyển?


, , #Vấn #Đáp #Xin #Hỏi #Phải #Nên #Giữ #Tâm #Ban #Đầu #Như #Thế #Nào #Không #Thối #Chuyển
Vấn đề này phải có tâm nhẫn nại, trong Kinh Kim Cang có nói: “Hết thảy pháp đắc thành do nhẫn”, bạn phải có thể nhẫn. Cái mà tôi đang nói chính là tâm nhẫn …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *