Using Evaluation Models To Design Education Evaluation Framework : Dr. Siti Salina Mustakim

Using Evaluation Models To Design Education Evaluation Framework : Dr. Siti Salina Mustakim


, , #Evaluation #Models #Design #Education #Evaluation #Framework #Siti #Salina #Mustakim
We4u’21 (PROSPEN & JPPI IPGKDA) menganjurkan Bengkel We4u’21 (PROSPEN & JPPI IPGKDA) menganjurkan Bengkel Using Evaluation Models To …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *