Triết lý cuộc đời – Jim Rohn

Triết lý cuộc đời – Jim Rohn


, , #Triết #lý #cuộc #đời #Jim #Rohn
Từ tay trắng trở thành triệu phú trong 5 năm, điều gì đã làm lên kỳ tích đó. Hãy lắng nghe những triết lý làm lên những điều đó. Triết lý cuộc đời Jim Rohn.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị chiến lược khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-chien-luoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.