Toạ đàm phát triển Nghề Đại lý thuế, tư vấn thuế – bà Nguyễn Thị Cúc (Phần 04)

Toạ đàm phát triển Nghề Đại lý thuế, tư vấn thuế – bà Nguyễn Thị Cúc (Phần 04)


6 , nan , #Toạ #đàm #phát #triển #Nghề #Đại #lý #thuế #tư #vấn #thuế #bà #Nguyễn #Thị #Cúc #Phần
Toạ đàm phát triển Nghề Đại lý thuế, tư vấn thuế – bà Nguyễn Thị Cúc (Phần 04)

Toạ đàm được Học viện TACA đồng tổ chức cùng Hội tư vấn thuế VTCA.

Trân trọng cảm ơn những diễn giả là những bậc tinh anh đang thống lĩnh nghề đại lý thuế tư vấn thuế.

Cảm ơn đội ngũ support và toàn thể thành viên đã có mặt để toạ đàm diễn ra thành công tốt đẹp.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *