Tính thể tích của khối đa diện lồi nâng cao | ôn thi đại học môn toán

Tính thể tích của khối đa diện lồi nâng cao | ôn thi đại học môn toán


, , #Tính #thể #tích #của #khối #đa #diện #lồi #nâng #cao #ôn #thi #đại #học #môn #toán
Tính thể tích của khối đa diện lồi nâng cao | ôn thi đại học môn toán Câu 46 Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có chiều cao bằng 4 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4 .

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.