Tìm số tự nhiên x biết: x + 257 = 981

❮ Bài trước Bài sau ❯


Giải sách bài bác luyện Toán lớp 6 Bài 4: Phép nằm trong và quy tắc trừ số tự động nhiên

Bài 1.33 trang 16 sách bài bác luyện Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x biết: x + 257 = 981

Tìm số đương nhiên x biết:

a) x + 257 = 981;

b) x – 546 = 35;

c) 721 – x = 615

Lời giải:

a) x + 257 = 981                      

    x = 981 – 257                           

    x = 724                                     

Xem thêm: Đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết (50 mẫu)

Vậy x = 724.                               

b) x – 546 = 35                 

    x = 35 + 546                           

    x = 581                                        

Vậy x = 581.                               

c) 721 – x = 615

Xem thêm: Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại: Tính Chất Và Cách Để Nhớ Nhanh

              x = 721 - 615

              x = 106

Vậy x = 106.