Tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu

Bạn sẽ học được gì?

Nền tảng ngữ pháp cơ bản của trình độ N5 ~N4.

Có thể dùng chính xác danh từ, tính từ, động tính từ, động từ của tiếng Nhật.

Học được cách phán đoán chính xác mẫu câu, cách chia động từ tiếng Nhật.

Có thể sử dụng linh hoạt các mẫu câu thông thường, câu kính ngữ.

Có thể đọc hiểu và phân tích những đoạn văn tiếng Nhật đơn giản.

Có thể sử dụng những câu tiếng Nhật đơn giản, du lịch Nhật Bản.

Giới thiệu khóa học

Khóa học đi từ những thứ cơ bản nhất củ Tiếng Nhật. Giảng viên sẽ giới thiệu và hướng dẫn các học viên từ bảng chữ cái tiếng Nhật, những từ thông dụng trong tiếng Nhật, cho đến những câu giao tiếp cơ bản người Nhật thường dùng. Thông qua 10 Chương, 28 bài học, học viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản của tiếng Nhật, qua đó có thể đáp ứng được giao tiếp thông dụng thường ngày.

Nội dung khóa học

Kyna

Chương 1: Bảng chữ Hiragana

2 video


Kyna

Bài 1: Bảng chữ Hiragana (Phần 1)


Kyna

Bài 2: Bảng chữ Hiragana (Phần 2)


Kyna

Chương 2: Bảng chữ Katakana

2 video


Kyna

Bài 3: Bảng chữ Katakana (Phần 1)


Kyna

Bài 4: Bảng chữ Katakana (Phần 2)


Kyna

Chương 3: Các âm trong tiếng Nhật

2 video


Kyna

Bài 5: Âm đục và Âm ngắt


Kyna

Bài 6: Âm dài và Âm ghép


Kyna

Chương 4: Một số động từ thông dụng trong tiếng Nhật

2 video


Kyna

Bài 7: Động từ thông dụng (Phần 1)


Kyna

Bài 8: Động từ thông dụng (Phần 2)


Kyna

Chương 5: Một số tính từ thông dụng trong tiếng Nhật

3 video


Kyna

Bài 9: Tính từ thông dụng (Phần 1)


Kyna

Bài 10: Tính từ thông dụng (Phần 2)


Kyna

Bài 11: Tính từ thông dụng (Phần 3)


Kyna

Chương 6: Từ vựng chủ đề nghề nghiệp

3 video


Kyna

Bài 12: Từ vựng nghề nghiệp (Phần 1)


Kyna

Bài 13: Từ vựng nghề nghiệp (Phần 2)


Kyna

Bài 14: Từ vựng nghề nghiệp (Phần 3)


Kyna

Chương 7: Từ vựng chủ đề gia đình

1 video


Kyna

Bài 15: Từ vựng gia đình


Kyna

Chương 8: Từ vựng chủ đề khác

3 video


Kyna

Bài 16: Từ vựng chủ đề quốc tịnh


Kyna

Bài 17: Từ vựng chủ đề thời tiết


Kyna

Bài 18: Từ vựng chủ đề tâm trạng


Kyna

Chương 9: Các câu hội thoại thông dụng trong tiếng Nhật

3 video


Kyna

Bài 19: Các câu hội thoại thông dụng (Phần 1)


Kyna

Bài 20: Các câu hội thoại thông dụng (Phần 2)


Kyna

Bài 21: Các câu hội thoại thông dụng (Phần 3)


Kyna

Chương 10: 30 câu hỏi thông dụng của người Nhật

7 video


Kyna

Bài 22: Câu hỏi thông dụng (Phần 1)


Kyna

Bài 23: Câu hỏi thông dụng (Phần 2)


Kyna

Bài 24: Câu hỏi thông dụng (Phần 3)


Kyna

Bài 25: Câu hỏi thông dụng (Phần 4)


Kyna

Bài 26: Câu hỏi thông dụng (Phần 5)


Kyna

Bài 27: Câu hỏi thông dụng (Phần 6)


Kyna

Bài 28: Câu hỏi thông dụng (Phần 7)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *