Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: Getting Started - Global Success

A holiday in Australia

1. Listen and read.

 • holiday (n) /ˈhɒlɪdeɪ/: kỳ nghỉ

Eg.: She is going on a holiday to tát France next week. (Cô ấy tiếp tục cút nghỉ ngơi ở Pháp nhập tuần sau)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: Getting Started - Global Success

 • ask for directions (v) /ɑːsk fə dɪˈrekʃənz/: hỏi đường

Eg.: If you are lost, you can ask for directions from the police officer. (Nếu các bạn bị lạc, chúng ta có thể chất vấn lối kể từ cảnh sát)

 • local people (n) /ˈləʊkəl ˈpiːpəl/: người địa phương

Eg.: You can learn a lot about the culture and customs of a place by talking to tát the local people. (Bạn hoàn toàn có thể học tập được rất nhiều về văn hóa truyền thống và phong tục của một điểm bằng phương pháp rỉ tai với những người địa phương)

 • take a tour (v) /teɪk ə tʊə/: tham ô quan

Eg.: You can take a tour of the đô thị by bus or xe đạp. (Bạn hoàn toàn có thể tham ô quan liêu TP. Hồ Chí Minh vì chưng xe pháo buýt hoặc xe pháo đạp)

 • landscape (n) /ˈlændskeɪp/: phong cảnh

Eg.: The landscape of this region is very beautiful and diverse. (Phong cảnh của vùng này đặc biệt rất đẹp và nhiều dạng)

2. What are Phong and Mark talking about?

A. Phong’s holiday in nước Australia. (Kỳ nghỉ ngơi của Phong ở Úc)

B. English-speaking countries. (Các vương quốc trình bày giờ đồng hồ Anh)

C. The tour to tát Phillip Island. (Chuyến tham ô quan liêu cho tới hòn đảo Philip.)

 • Đáp án: A. Phong’s holiday in nước Australia. (Kỳ nghỉ ngơi của Phong ở Úc)

 • Thông tin tưởng cần thiết tìm: Chủ đề tuy nhiên Phong và Mark đang được nằm trong thảo luận

 • Giải thích: Ngay Khi khai mạc đoạn đối thoại, Mark tiếp tục chất vấn Phong về kì nghỉ ngơi của khách hàng ấy ở Úc (How was your holiday in nước Australia, Phong?), tiếp sau đó nhị các bạn tiếp tục cùng với nhau nói chuyện về những sinh hoạt tuy nhiên Phong đã thử ở Úc như “took a tour to tát Phillip Island (tham quan liêu hòn đảo Phillip)”, “went penguin watching (đi coi chim cánh cụt)”,... giống như thảo luận về cảnh quan “Australia has amazing landscapes. (Nước Úc đem những cảnh sắc tuyệt hảo.) và nhân loại ở Úc “There were plenty of people enjoying the parks and beaches. (Có rất đông người mến khu vui chơi công viên và bãi tắm biển.)

→ Phong và Mark đang được nằm trong thảo luận về chuyến hành trình Úc của Phong → Đáp án A

3. Read again and tick (✓) the information you can find in the conversation.

1. In nước Australia, Phong used English in real life.

2. Phong visited some museums.

3. Phillip Island is far from Melbourne.

4. nước Australia is beautiful.

5. Australians love outdoor activities.

 1. In nước Australia, Phong used English in real life. (Ở Úc, Phong dùng giờ đồng hồ Anh nhập cuộc sống đời thường thực.)

 • Vị trí thông tin: “I got to tát use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking to tát local people, ...”

 • Giải thích: Khi được đặt câu hỏi về chuyến hành trình cho tới Úc của tôi, Phong tiếp tục bảo rằng chuyến hành trình tuyệt lắm và các bạn đem thời cơ được dùng giờ đồng hồ Anh ở ngoài đời thực nhằm chất vấn lối, phát âm bạn dạng đồ vật và rỉ tai với những người dân khu vực. (It was fantastic! I got to tát use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking to tát local people, …)

→ tin tức của câu 1 đem xuất hiện tại trong khúc đối thoại.

 1. Phong visited some museums. (Phong đã đi đến thăm hỏi một số trong những viện kho lưu trữ bảo tàng.)

- Giải thích: Trong đoạn đối thoại, Phong chỉ bảo rằng các bạn mang theo coi chim cơ hội cụt (We went penguin watching.) nhập chuyến tham ô quan liêu hòn đảo Philip (We took a tour to tát Phillip Island.), trong khúc đối thoại cũng  ko nhắc đến việc Phong cút tham ô quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng ⇒ tin tức nhập câu 2 ko xuất hiện tại trong khúc đối thoại.

 1. Phillip Island is far from Melbourne. (Đảo Phillip rời ra Melbourne.)

 • Vị trí thông tin:

Mark: Did you travel a lot? 

Phong: Just around Melbourne, the đô thị with four seasons in a day. 

Mark: Wow... I didn’t know that. How was it? 

Phong: It was great! We took a tour to tát Phillip Island.

 • Giải thích: Trong đoạn đối thoại Phong tiếp tục bảo rằng các bạn chỉ cút phượt xung quanh Melbourne (Just around Melbourne), các bạn cũng trình bày tăng rằng các bạn đã đi được tham ô quan liêu hòn đảo Philip (We took a tour to tát Phillip Island)

→ cũng có thể hiểu rằng hòn đảo Philip ở điểm ngay gần TP. Hồ Chí Minh Melbourne ⇒ tin tức nhập câu 3 ko trùng khớp với vấn đề trong khúc đối thoại.

 1. Australia is beautiful. (Nước Úc đặc biệt rất đẹp.)

 • Vị trí thông tin: “Australia has amazing landscapes.”

 • Giải thích: Trong đoạn đối thoại, Phong tiếp tục xác định nước Úc đem những cảnh sắc tuyệt hảo (Australia has amazing landscapes.). Nhờ câu xác định này của Phong, tớ hoàn toàn có thể hiểu rằng nước Úc đặc biệt đẹp

→ tin tức nhập câu 4 đem xuất hiện tại trong khúc hội thoại

 1. Australians love outdoor activities. (Người Úc yêu thương mến những sinh hoạt ngoài cộng đồng.)

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities. 

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

Giải thích: Sau lúc nghe đến Mark bảo rằng người dân Úc đặc biệt mến những sinh hoạt ngoài cộng đồng (Australians love outdoor activities.), Phong tiếp tục đồng ý với Mark và bổ sung cập nhật tăng rằng ở cơ đem rất đông người mến khu vui chơi công viên và bãi tắm biển (Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.)

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

1. This is a picture of the _______in my village.

 • Đáp án: landscape (phong cảnh)

 • Từ khóa: picture, my village

 • Giải thích: Điền đáp án landscape vì như thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “picture” và “my village”, ý chỉ tấm hình về cảnh quan ở thôn.

 • Dịch nghĩa: Đây là tấm hình về cảnh quan ở thôn của tôi.

2. - Where did you go ______?

    - On the beach

 • Đáp án: penguin watching (ngắm chim cánh cụt)

 • Từ khóa: on the beach 

 • Giải thích: Điền đáp án penguin watching vì như thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “on the beach”, ý chỉ sinh hoạt nhìn penguin bên trên bãi tắm biển.

 • Dịch nghĩa: -

  Bạn đã đi được nhìn penguin ở đâu?

- Trên kho bãi biển

3. - Is Phu Quoc a(n)_______?

    - Yes, it is.

 • Đáp án: island (hòn đảo)

 • Từ khóa: Phu Quoc

 • Giải thích: Điền đáp án island vì như thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “Phu Quoc”, vì như thế Phú Quốc vốn liếng là 1 quần đảo.

 • Dịch nghĩa:

  - Phú Quốc đem cần là 1 quần đảo không?

- Đúng vậy.

4. We had dinner on the beach after__________.

 • Đáp án: sunset (hoàng hôn)

 • Từ khóa: dinner và on the beach

 • Giải thích: Điền đáp án sunset vì như thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “dinner” và “on the beach”, ý chỉ về bữa tối bên trên bãi tắm biển sau thời điểm hoàng hít.

 • Dịch nghĩa: Chúng tôi tiếp tục bữa ăn bên trên bãi tắm biển sau thời điểm hoàng hít.

5. Most ______like outdoor sports and games.

 • Đáp án: Australians (Người dân Úc)

 • Từ khóa: Most, outdoor sports and games

 • Giải thích: Điền đáp án Australians vì như thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “Most” và “outdoor sports and games”, ý chỉ sở trường của rất nhiều người dân ở Úc là thể thao và trò nghịch tặc ngoài cộng đồng.

 • Dịch nghĩa: Hầu không còn người Úc mến thể thao và trò nghịch tặc ngoài cộng đồng.

5. Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group to tát find all the correct answers wins.

1. The USA → Washington D.C.

2. Canada → Ottawa

3. The UK → London

4. nước Australia → Canberra

5. New Zealand → Wellington

Trên đó là toàn cỗ đáp án và lý giải cụ thể bài bác tập luyện SGK Tiếng Anh 7 Unit 12: Getting Started. Thông qua quýt nội dung bài viết bên trên, Anh ngữ ZIM kỳ vọng rằng học viên tiếp tục mạnh mẽ và tự tin học hành chất lượng tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài đi ra, Anh ngữ ZIM hiện giờ đang tổ chức triển khai những khóa huấn luyện và đào tạo IELTS Junior với lịch trình được thi công dựa vào sự kết hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, chung học viên trung học cơ sở đoạt được bài bác đua IELTS, cách tân và phát triển kỹ năng xã hội và mạnh mẽ và tự tin dùng giờ đồng hồ Anh.

Xem thêm: Tổng hợp công thức vecto hình học lớp 10

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1


Học sinh được tương hỗ trả lời vướng mắc, trị bài bác tập luyện bên trên trình diễn đàn ZIM Helper bởi những Giảng viên trình độ chuyên môn đang được giảng dạy dỗ bên trên ZIM.

Tác giả: Đào Anh