Thứ Năm 28/1. Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ

Thứ Năm 28/1. Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ


, , #Thứ #Năm #Thánh #Tôma #Aquinô #Linh #mục #Tiến #sĩ #Hội #thánh #Lễ #Nhớ
Thánh Tôma Aquinas (1225 – 1274) Mọi người đều đồng ý rằng Thánh Tôma Aquinas là tiếng nói trổi vượt của truyền thống Công Giáo về lý lẽ và về sự mặc …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *