Thị trường lan 2021: Tập 2 – Thị trường lan bị thao túng!

Thị trường lan 2021: Tập 2 – Thị trường lan bị thao túng!


38227 , 4.79 , #Thị #trường #lan #Tập #Thị #trường #lan #bị #thao #túng
Một mặt hàng lên giá hay xuống giá không theo quy luật cung cầu và thị hiếu của người tiêu dùng thì mặt hàng đó bị thao túng. Thị trường lan của chúng ta lên xuống không theo quy luật mà phụ thuộc vào ý đồ của các tay to!

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị rủi ro khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-rui-ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.