Tìm hiểu thơ tứ tuyệt Đường luật | Lý thuyết Văn 8


Thơ thất ngôn bát cú là gì? Thơ tứ tuyệt Đường luật là gì? Thơ trào phúng là gì?

1. Tìm hiểu ngầm thơ tứ tuyệt Đường luật

Mỗi bài thơ tứ tuyệt Đường luật có bốn câu, mỗi câu có năm chữ hoặc bảy chữ. Về bố cục, bài thơ tứ tuyệt thường triển khai bám theo hướng: khởi (mở ý cho tới bài thơ), thừa (tiếp nối, phát triển ý thơ), chuyển (chuyển hướng ý thơ), hợp (thâu tóm ý tứ của toàn bài). Về luật thơ, bài thơ tứ tuyệt cơ bản vẫn tuân bám theo các quy định như ở bài thơ thất ngôn bát cú tuy nhiên ko bắt buộc phải đối.

Bạn đang xem: Tìm hiểu thơ tứ tuyệt Đường luật | Lý thuyết Văn 8

2. Ví dụ minh họa

Nam quốc tô hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư hỏng.

(Nam quốc tô hà)


 • Tìm hiểu ngầm thơ trào phúng

  Thơ thất ngôn bát cú là gì? Thơ tứ tuyệt Đường luật là gì? Thơ trào phúng là gì?

 • Khái niệm bài văn phân tích một tác phẩm văn học

  Bài văn phân tích một tác phẩm văn học là gì? Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật)? YYêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm thơ trào phúng Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm truyện?

 • Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật)

  Bài văn phân tích một tác phẩm văn học là gì? Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật)? YYêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm thơ trào phúng Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm truyện?

 • Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm thơ trào phúng

  Bài văn phân tích một tác phẩm văn học là gì? Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật)? Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm thơ trào phúng? Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm truyện?

 • Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm truyện

  Bài văn phân tích một tác phẩm văn học là gì? Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật)? Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm thơ trào phúng? Yêu mong chờ và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm truyện?

>> Xem thêm

Xem thêm: Phân tích bài ca dao sau: Anh em như thể tay chân - Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. | Văn mẫu lớp 7

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 8 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí