The Secret History of Windows Bluescreens by Davepl

The Secret History of Windows Bluescreens by Davepl


, , #Secret #History #Windows #Bluescreens #Davepl
Dave tracks down the original developer responsible for the very first Windows Bluescreen, plus how to make your machine Bluescreen in other colors. How to …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Marketing khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *