The Greedy Algorithm – Nhóm 29 ( Đồ án Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – FIT HCMUS).

https://i.ytimg.com/vi/5oKhZeSC8gA/hqdefault.jpg

The Greedy Algorithm – Nhóm 29 ( Đồ án Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – FIT HCMUS).


Đồ án Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – FIT HCMUS
The Greedy Algorithm – Giải Thuật Tham Lam
____
I. Nội dung:
1. Giới thiệu: 1:09 – 5:39
2. Activity Selection Problem: 5:39 – 21:14
3. Ứng dụng: 21:19 – 28:46
II. Thông tin thành viên:
1. Nguyễn Đình Quốc Hiếu – 1612193
2. Nguyễn Thị Ngọc Mai – 19120287
3. Đoàn Thu Ngân – 19120302
4. Lương Ánh Nguyệt – 19120315
5. Phan Đặng Diễm Uyên – 19120426
____
Do not re-up.
Thank you for watching!

#THEGREEDYALGORITHM

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *