Thầy Minh Niệm | Phải biết lãnh đạo chính mình trước | Khoá thiền "Thiền và Lãnh Đạo" – 15.01.2021

Thầy Minh Niệm | Phải biết lãnh đạo chính mình trước | Khoá thiền "Thiền và Lãnh Đạo" – 15.01.2021


, , #Thầy #Minh #Niệm #Phải #biết #lãnh #đạo #chính #mình #trước #Khoá #thiền #quotThiền #và #Lãnh #Đạoquot
Kính thưa Đại chúng, Chúng con kính gửi đến Đại chúng bài Pháp thoại có tựa đề “Phải biết lãnh đạo chính mình”. Đây là bài đầu tiên trong “Khóa Thiền và …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *