Thần Số Học Buổi 2 – Coach Phạm Phượng Thần số học – Cách Tính 16 Chỉ Số trong Thần Số Học

Thần Số Học Buổi 2 – Coach Phạm Phượng Thần số học – Cách Tính 16 Chỉ Số trong Thần Số Học


73 , 5.00 , #Thần #Số #Học #Buổi #Coach #Phạm #Phượng #Thần #số #học #Cách #Tính #Chỉ #Số #trong #Thần #Số #Học
Thần Số Học Buổi 2 – Coach Phạm Phượng Thần số học – Cách Tính 16 Chỉ Số trong Thần Số Học:
Số thứ tự Nội Dung
1. Chỉ Số Đường đời
2. Tên Khai Sinh
3. Tương Tác
4. Nội Tâm
5. Ngày Sinh
6. Thái Độ
7. Số Lặp
8. Chỉ Số Kết Nối: Tương Tác và Nội Tâm
9. Chỉ Số Kết Nối: Đường đời và Tên Khai Sinh
10. Nội Cảm
11. Cân Bằng
12. Trưởng Thành
13. Năm Cá nhân
14. Số bổ sung
15. Số Kết hợp
16. 4 Đỉnh cuộc đời
Tìm hiểu thêm về Phượng, tại:
1. Facebook:
2. Nhóm Học Tập: www.facebook.com/groups/thansohoc.coachphamphuong/

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *