Thần chú DƯỢC SƯ 108 biến CHỮA TRỊ BỆNH TẬT | RẤT ĐẸP & TUYỆT VỜI | Thầy Thích Pháp Hòa trì tụng

Thần chú DƯỢC SƯ 108 biến CHỮA TRỊ BỆNH TẬT | RẤT ĐẸP & TUYỆT VỜI | Thầy Thích Pháp Hòa trì tụng


, , #Thần #chú #DƯỢC #SƯ #biến #CHỮA #TRỊ #BỆNH #TẬT #RẤT #ĐẸP #amp #TUYỆT #VỜI #Thầy #Thích #Pháp #Hòa #trì #tụng
DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN (Thần chú Dược Sư) Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xã. Lũ rô, bệ lưu ly bát lạt bà, hác ra xà dã. Đát tha yết đa da, a ra …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *