#Teams – Hướng dẫn giảng viên tổ chức và quản lý lớp học trên Microsoft Teams

#Teams – Hướng dẫn giảng viên tổ chức và quản lý lớp học trên Microsoft Teams


, , #Teams #Hướng #dẫn #giảng #viên #tổ #chức #và #quản #lý #lớp #học #trên #Microsoft #Teams
1. Hướng dẫn đăng nhập và giao diện 2. Hướng dẫn quản lý Lớp học và môn học – Tạo mới 1 lớp và 1 môn học 3. Cách đăng nội dung và yêu cầu cho môn học …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *