Tâm sự đời tu Kỳ 12 | ĐĐ. Thích Tâm Hướng

Tâm sự đời tu Kỳ 12 | ĐĐ. Thích Tâm Hướng


, , #Tâm #sự #đời #Kỳ #ĐĐ #Thích #Tâm #Hướng
“Tâm Sự Đời Tu” là những bài giảng kể về nhân duyên xuất gia của quý Thầy chùa Hoằng Pháp Kính mời đại chúng đón xem!

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.