[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406

[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406 1056 , 5.00 , #Tính

Read more

[Chia sẻ] Cập nhật số dư đầu kỳ, theo dõi sổ nội bộ, sổ thuế và chuyển đổi thông tư

[Chia sẻ] Cập nhật số dư đầu kỳ, theo dõi sổ nội bộ, sổ thuế và chuyển đổi thông tư

Read more

Khấu trừ thuế | MISA MIMOSA.NET

Khấu trừ thuế | MISA MIMOSA.NET 28 , nan , #Khấu #trừ #thuế #MISA #MIMOSANET Kênh Kế toán Hành chính

Read more

Hướng dẫn hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán Misa

Hướng dẫn hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán Misa 43 , nan , #Hướng #dẫn #hóa #đơn

Read more

[Chia sẻ] Các tình huống thường gặp khi nhập khẩu dữ liệu từ Excel vào phần mềm – Chiều 08/11/2021

[Chia sẻ] Các tình huống thường gặp khi nhập khẩu dữ liệu từ Excel vào phần mềm – Chiều 08/11/2021

Read more

Chi hoạt động, dự án, chi sản xuất kinh doanh | MISA MIMOSA.NET

Chi hoạt động, dự án, chi sản xuất kinh doanh | MISA MIMOSA.NET 20 , nan , #Chi #hoạt #động

Read more

[Chia sẻ]Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Chiều 13/10/2021

[Chia sẻ]Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Chiều 13/10/2021 202

Read more

[Chia sẻ] Hướng dẫn Quy trình hạch toán LƯƠNG trên MISA SME.NET — 23/7/2021

[Chia sẻ] Hướng dẫn Quy trình hạch toán LƯƠNG trên MISA SME.NET — 23/7/2021 390 , 5.00 , #Chia #sẻ

Read more

Trích khấu hao tài sản cố định | MISA MIMOSA.NET

Trích khấu hao tài sản cố định | MISA MIMOSA.NET 118 , nan , #Trích #khấu #hao #tài #sản #cố

Read more