[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406

[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406 1056 , 5.00 , #Tính

Read more

Khấu trừ thuế | MISA MIMOSA.NET

Khấu trừ thuế | MISA MIMOSA.NET 28 , nan , #Khấu #trừ #thuế #MISA #MIMOSANET Kênh Kế toán Hành chính

Read more

Hướng dẫn hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán Misa

Hướng dẫn hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán Misa 43 , nan , #Hướng #dẫn #hóa #đơn

Read more

Chi hoạt động, dự án, chi sản xuất kinh doanh | MISA MIMOSA.NET

Chi hoạt động, dự án, chi sản xuất kinh doanh | MISA MIMOSA.NET 20 , nan , #Chi #hoạt #động

Read more

Trích khấu hao tài sản cố định | MISA MIMOSA.NET

Trích khấu hao tài sản cố định | MISA MIMOSA.NET 118 , nan , #Trích #khấu #hao #tài #sản #cố

Read more

Mua vật tư hàng hóa sử dụng ngay | MISA MIMOSA.NET

Mua vật tư hàng hóa sử dụng ngay | MISA MIMOSA.NET 55 , nan , #Mua #vật #tư #hàng #hóa

Read more

[TRƯC TIẾP] ĐÀO TẠO VÀ GIẢI ĐÁP QUA ZOOM SÁNG 24/06

[TRƯC TIẾP] ĐÀO TẠO VÀ GIẢI ĐÁP QUA ZOOM SÁNG 24/06 175 , 5.00 , #TRƯC #TIẾP #ĐÀO #TẠO #VÀ

Read more

Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn | MISA MIMOSA.NET

Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn | MISA MIMOSA.NET 98 , nan , #Nộp #bảo #hiểm #kinh #phí #công

Read more

Ghi giảm Tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán, mất, điều chuyển cho đơn vị khác | MISA MIMOSA.NET

Ghi giảm Tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán, mất, điều chuyển cho đơn vị khác | MISA

Read more