Sử dụng Metric và Alert cơ sở dữ liệu Oracle | Oracle Performance Tunning | Trần Văn Bình Master

Sử dụng Metric và Alert cơ sở dữ liệu Oracle | Oracle Performance Tunning | Trần Văn Bình Master


, , #Sử #dụng #Metric #và #Alert #cơ #sở #dữ #liệu #Oracle #Oracle #Performance #Tunning #Trần #Văn #Bình #Master
Sau bài học hôm nay, bạn có thể: – Kiểm tra metric bằng cách dùng view lịch sử metric – Tạo các ngưỡng metric – Kiểm tra alerts * Dữ liệu trong thời đại 4.0 là …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *