STOICISM – CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ (P1) | SPIDERUM | Andy Luong | Tâm lý học

STOICISM – CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ (P1) | SPIDERUM | Andy Luong | Tâm lý học


, , #STOICISM #CHỦ #NGHĨA #KHẮC #KỶ #SPIDERUM #Andy #Luong #Tâm #lý #học
Về nguồn gốc, cái tên Stoicism được lấy dựa theo tiếng Hy Lạp Stoa Poikile, tức là cái mái hiên nơi mà người sáng lập trường phái Zeno dạy học trò của mình.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *