Stiffness matrix of a structure MATLAB example

Stiffness matrix of a structure MATLAB example


21 , nan , #Stiffness #matrix #structure #MATLAB
0:45 Main equation
1:40 Types of floors
2:37 Annalyse a structure
4:35 Matlab example
5:26 Input mass
9:46 Input stiffness
16:40 Verification

This is the first half of a tutorial on how to simulate structure vibration.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *