Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Skills 2

Unit 2 lớp 6 Skills 2 My house trang 23 Global success

Nằm nhập cỗ tư liệu Soạn giờ Anh 6 Global Success theo dõi từng Unit, tư liệu Hướng dẫn giải Unit 2 lớp 6 My house Skills 2 tiếp sau đây bởi VnDoc.com tổ hợp và đăng lên. Gợi ý đáp án giờ Anh lớp 6 skills 2 trang 23 unit 2 My house hùn những em chỉ dẫn giải cụ thể tất nhiên bài bác dịch hùn những em học tập chất lượng giờ Anh 6 theo dõi từng lesson hiệu suất cao. 

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Skills 2

Tiếng Anh 6 unit 2 Skills 2 My house trang 23 Global success

  • I. Mục tiêu xài bài bác học
  • II. Soạn giải giờ Anh lớp 6 Unit 2 Skills 2

I. Mục tiêu xài bài bác học

1. Aims:

By the kết thúc of this lesson, students can

- listen to lớn get information about rooms and houses

- write an e-mail to lớn a friend.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to lớn the topic “My house”.

Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

Prepositions of place.

II. Soạn giải giờ Anh 6 Unit 2 Skills 2

Listening - Kỹ năng nghe

1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Nhìn những hình ảnh. Gọi thương hiệu từng dụng cụ. Đoán coi bọn chúng đạt được nhắc nhập bài bác nghe ko.

Gợi ý

1 - bookshelf

2 - sofa

3 - desk

4 - clock

5 - window

Now listen and kiểm tra your guesses. Bây giờ nghe và đánh giá những Dự kiến của em.

Click nhằm nghe

Hướng dẫn dịch

1 - bookshelf - Giá sách

2 - sofa - ghế sô pha

3 - desk - bàn học

4 - clock - đồng hồ

5 - window - cửa ngõ sổ

2. Listen to lớn Mai talking about her house. Tick (✓) T (True) or F (False). Nghe Mai nói đến ngôi nhà của tôi. Đánh vết Đúng hoặc Sai.

Click nhằm nghe

1. There are four people in Mai's family.

2. Mai's house has seven rooms.

3. The living room is next to lớn the kitchen.

4. In her bedroom, there's a clock on the wall.

5. She often listens to lớn music in her bedroom.

Hướng dẫn dịch

1 - Trong mái ấm gia đình của Mai với 4 người.

2 - Nhà của Mai với 7 chống.

3 - Phòng khách hàng tức thì cạnh chống phòng bếp.

4 - Trong chống của chúng ta ấy, với một chiếc đồng hồ đeo tay bên trên tường.

5 - Bạn ấy thông thường nghe nhạc nhập phòng nghỉ của tôi.

Đáp án

1 - F

2 - F

3 - T

4 - T

Xem thêm: Tìm Tổng của Cấp Số Nhân Vô Hạn 1 , 1/8 , 1/64 , 1/512

5 - F

Nội dung bài bác nghe

My name's Mai. I live in a town house in Ha Noi. I live with my parents. There are six rooms in our house: a living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to lớn the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom.

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Mai. Tôi sinh sống nhập một mái ấm phố ở Hà Thành. Tôi sinh sống với phụ huynh. Có sáu chống nhập ngôi nhà đất của bọn chúng tôi: một phòng tiếp khách, một ngôi nhà phòng bếp, nhì phòng nghỉ và nhì chống tắm. Tôi yêu thương phòng tiếp khách của công ty chúng tôi nhất vì như thế nó thông thoáng. Nó ở cạnh ngôi nhà phòng bếp. Tôi với phòng nghỉ riêng biệt. Nó nhỏ tuy nhiên rất đẹp. Có một chiếc nệm, một chiếc bàn, một chiếc ghế và một chiếc giá chỉ sách. Nó cũng đều có một hành lang cửa số rộng lớn và một cái đồng hồ đeo tay bên trên tường. Tôi thông thường xem sách nhập phòng nghỉ của tôi.

Writing - Kỹ năng viết

3. Answer the questions. Trả điều những thắc mắc.

1. Where bởi you live?

2. How many rooms are there in your house? What are they?

3. Which room bởi you lượt thích the best in your house? Why?

Hướng dẫn dịch

1 - Bạn sinh sống ở đâu?

2 - Trong nhà của bạn với từng nào phòng?

3 - quý khách quí chống nào là nhất nhập nhà? Vì sao?

Gợi ý

1 - I live in a small flat in Hanoi. 

2 - There are three rooms: a living room, a bedroom and a kitchen. 

3 - I lượt thích my bedroom best because my bed is very big and comfortable. 

Hướng dẫn dịch

1 - Tôi sinh sống nhập 1 căn hộ nhỏ ở Hà Thành.

2 - Có thân phụ phòng: một phòng tiếp khách, một phòng nghỉ và một phòng bếp.

3 - Tôi quí phòng nghỉ của tôi nhất vì như thế nệm của tôi vô cùng rộng lớn và tự do.

4. Write an gmail to lớn Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to lớn the questions in 3. Viết một gmail cho tới Mira, chúng ta qua chuyện thư của em. Kể cho chính mình ấy nghe về ngôi nhà đất của em. Sử dụng những câu vấn đáp mang lại thắc mắc ở sinh hoạt 3.

New message

To: [email protected]

Subject: My house

Hi Mira,

Thanks for your gmail. Now I'll tell you about my house.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

What about you? Where bởi you live? Tell bu in your next gmail.

All the best.

Gợi ý

Hi Mira,

Thanks for your gmail. Now I'll tell you about my house.

I live in a town house in Ha Noi with my parents and my elder sister. There are 5 rooms in my house: the kitchen, the living room, the bathroom and two bedrooms. I lượt thích the kitchen best because after working, my family gathers together to lớn enjoy the food my mom cooks and we share our story of a day with each other.

What about you? Where bởi you live? Tell bu in your next gmail.

All the best.

Hướng dẫn dịch

Chào Mira,

Cảm ơn gmail của chúng ta. Bây giờ tôi tiếp tục kể cho chính mình nghe về ngôi nhà đất của tôi.

Tôi sinh sống nhập một mái ấm phố ở Hà Thành với phụ huynh và chị gái của tôi. Có 5 chống nhập ngôi nhà tôi: ngôi nhà phòng bếp, phòng tiếp khách, chống tắm và nhì phòng nghỉ. Tôi quí nhất là nhập phòng bếp vì như thế sau giờ thao tác, mái ấm gia đình tôi kết chặt cùng cả nhà nhằm hương thụ đồ ăn u nấu nướng và công ty chúng tôi share mẩu truyện trong thời gian ngày của tôi cùng nhau.

Xem thêm: Toán lớp 4 trang 138 Luyện tập chung.

Thế còn bạn? Ban sinh sống ở đâu? Hãy mang lại tôi biết nhập gmail tiếp sau của chúng ta.

Thân mến

Trên đó là Giải giờ Anh 6 Global success unit 2 Skills 2 trang 23. Mời độc giả xem thêm tăng nhiều tư liệu học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 6 không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.