Lý thuyết hàm số lượng giác | SGK Toán lớp 11


1. Hàm số hắn = sin x và hàm số hắn = cos x

1. Hàm số \(y = \sin x\)

- Có TXĐ \(D = R\), là hàm số lẻ, tuần trả với chu kì \(2\pi \), nhận từng độ quý hiếm nằm trong đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\). 

Bạn đang xem: Lý thuyết hàm số lượng giác | SGK Toán lớp 11

- Đồng trở thành bên trên từng khoảng tầm \(\left( { - \dfrac{\pi }{2} + k2\pi ;\dfrac{\pi }{2} + k2\pi } \right)\) và nghịch tặc trở thành bên trên từng khoảng tầm \(\left( {\dfrac{\pi }{2} + k2\pi ;\dfrac{{3\pi }}{2} + k2\pi } \right)\)

- Có đồ dùng thị là đàng hình sin trải qua điểm \(O\left( {0;0} \right)\)

2. Hàm số \(y = \cos x\)

- Có TXĐ \(D = R\), là hàm số chẵn, tuần trả với chu kì \(2\pi \), nhận từng độ quý hiếm nằm trong đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\).

- Đồng trở thành bên trên từng khoảng tầm \(\left( { - \pi  + k2\pi ;k2\pi } \right)\) và nghịch tặc trở thành bên trên từng khoảng tầm \(\left( {k2\pi ;\pi  + k2\pi } \right)\)

- Có đồ dùng thị là đàng hình sin trải qua điểm \(\left( {0;1} \right)\)

3. Hàm số \(y = \tan x\)

- Có TXĐ \(D = R\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\), là hàm số lẻ, tuần trả với chu kì \(\pi \), nhận từng độ quý hiếm nằm trong \(R\).

- Đồng trở thành bên trên từng khoảng tầm \(\left( { - \dfrac{\pi }{2} + k\pi ;\dfrac{\pi }{2} + k\pi } \right)\).

4. Hàm số \(y = \cot x\)

- Có TXĐ \(D = R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\), là hàm số lẻ, tuần trả với chu kì \(\pi \), nhận từng độ quý hiếm nằm trong \(R\).

Xem thêm: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. HCOONa. B. (NH4)2CO3. C. NaHCO3. D. CaC2. (Miễn phí)

- Nghịch trở thành bên trên từng khoảng tầm \(\left( {k\pi ;\pi  + k\pi } \right)\).

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Xem thêm: Can you lend me some money, Quang?”

Báo lỗi - Góp ý

2K7 nhập cuộc tức thì group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu không tính tiền, trao thay đổi học hành nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 quãng thời gian ôn 3 kì ganh đua (Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐGNL; ĐGTD) bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ theo dõi 3 đầu sách, Thầy Cô giáo xuất sắc, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng đáp ứng nhu cầu từng kì ganh đua.