[SEDIDCO] Sinh hoạt chuyên môn – Môn tiếng Anh – Story Telling – January 2021

[SEDIDCO] Sinh hoạt chuyên môn – Môn tiếng Anh – Story Telling – January 2021


16 , 5.00 , #SEDIDCO #Sinh #hoạt #chuyên #môn #Môn #tiếng #Anh #Story #Telling #January
“How to use stories in the classroom?:
– Ways you choose stories;
– Some useful techniques to apply in class. ”
“Storytelling in Teaching and Learning:
– Some useful stories for teaching;
– Some difficulties when teaching stories in class.”
“Storytelling: Developing students’ language-learning skills:
-Listening: Give children confidence; develop strategies for listening;
-Speaking: Some useful speaking activities
-Reading: pronunciation practice; reading new words;
-Writing: Some useful writing activities ”

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.