Sản xuất tinh gọn Lean (30)

Sản xuất tinh gọn Lean (30)


34 , 5.00 , #Sản #xuất #tinh #gọn #Lean
30. Lean Sản xuất tinh gọn Lãng phí Sai lỗi
Xem trọn bộ Tài liệu 4.0 Tất cả trong 1 tại đây:
Ver 2.1
01. Đào tạo-Training
02. Tiêu chuẩn ISO và tiêu chuẩn quốc tế khác
03. Hệ thống KPI
04. Hệ thống Thẻ điểm Cân Bằng BSC và KPI
05. Kaizen-Quản lý đổi mới- sáng tạo
06. Tổng quan và triển khai 5S
07. Chỉ số Năng Lực Quá Trình Cp-Cpk
08. Mô tả chức năng – nhiệm vụ
09. Đánh giá năng lực nhân viên
10. Quản Lý An Toàn Sức Khỏe Và Môi Trường HSE
11. Hướng dẫn sử dụng Dụng cụ Đo lường và Bài kiểm tra
12. Ứng dụng VBA, Power BI tạo Dashboard Reporting, quản lý HS
13. Hướng dẫn nhập IMDS- kê khai NVL an toàn theo global
14. Kế hoạch phân công, theo dõi công việc, dự án
15. Ứng dụng ERP, IoT, Big data trong quản trị doanh nghiệp
16. Quản trị Nguồn Nhân Lực HRM
17. Quản trị hành chính-Văn Thư
18. Quản trị Tri Thức doanh nghiệp
19. Quản trị Tài chính kế toán
20. Quản trị Rủi ro
21. Quản trị Marketing và Sales
22. Quản trị Chi Phí
23. Quản trị Quan hệ khách hàng CRM
24. Hệ thống trả lương theo 3P
25. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
26. GMP HS Thực hành tốt trong sản xuất thực phẩm chức năng
27. GMP WHO Thực hành tốt trong sản xuất Thuốc
28. Ứng dụng phần mềm Free trong quản lý công việc
29. Ứng dụng các phần mềm của Google trong công việc
30. Lean Sản xuất tinh gọn-Lãng phí- Sai lỗi
31. 6 Sigma và LSS Lean Six Sigma
32. 07 công cụ thống kế kiểm soát chất lượng
33. Quản lý Chất Lượng – QLCL
34. Kanban- Hệ thống Kéo
35. Sản suất thông minh 4.0 với 5M, 1 E và 1 I
36. Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới R&D
37. TPM- Duy trì hiệu suất Thiết Bị tổng thể
38. 4DX – 4 Nguyên Tắc Thực Thi Chiến Lược
39. Quản lý hóa chất- chất thải nguy hại
40. Nông nghiệp hữu cơ Organic
41. Xây dựng TCCS-TC kỹ thuật
42. Truy xuất nguồn gốc
43. Sản xuất sạch hơn – SXSH
44. VietGAP thực hành SX nông nghiệp tốt
45. Tìm hiểu Hiệp định thương mại tự do FTA, CPTPP, EVFTA, v,v,
46. Quản lý Kho
47. Quản lý Mua hàng và Đánh giá nhà Cung cấp
48. Kiểm soát Côn trùng và Động vật gây hại
49. Xây dựng kế hoạch Sản Xuất- KH thẩm định SX
50. Setup một số phần mềm hữu dụng
51. Mẫu Hợp đồng -Quản lý Hợp đồng
52. Thẩm định Phương pháp phân tích- Thử nghiệm Thành thạo
53. Phòng vệ Thương mại và Gian lận Xuất xứ
54. Hướng dẫn Kỹ thuật phân tích ngành Mía đường fULL
Ver 2.2
55. Quản lý Nhà Hàng -Khách sạn
56. Quản lý Sự Kiện – Hội Nghị – Hội Thảo-updating
57. Xử lý số liệu Thống kê bằng các phần mềm SPSS, R,…
58. SOP quy trình ISO 17025: 2017 Khoa xét nghiệm Cơ sở Y tế
59. Giáo án Ngữ văn theo Công văn 5512. 2020 Bộ GD&ĐT
60. Bộ quy trình tích hợp ISO 9001: 2015 – ISO 14001: 2015 – ISO 22000: 2018
61. Bộ quy trình ISO trong Hành chính công- HCSN
62. Bộ quy trình ISO cho các Doanh nghiệp theo các lĩnh vực khác nhau
63. Chương trình Một xã Một Sản Phẩm OCOP
Mọi mong muốn của bạn đều được lắng nghe: Zalo 0974.424.454 trandinhdung11279@gmail.com

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị chiến lược khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-chien-luoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.