[Sách nói] Sự tích Tam Trấn Oai Nghiêm – Tập 2 – Đạo Cao Đài – Người đọc: Nguyễn Mỹ Hạnh

[Sách nói] Sự tích Tam Trấn Oai Nghiêm – Tập 2 – Đạo Cao Đài – Người đọc: Nguyễn Mỹ Hạnh


549 , 5.00 , #Sách #nói #Sự #tích #Tam #Trấn #Oai #Nghiêm #Tập #Đạo #Cao #Đài #Người #đọc #Nguyễn #Mỹ #Hạnh
Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo tại Tòa Thánh, ngày 28-6-Mậu Dần (DL 25-7-1938), có giảng giải : Tại sao thờ Tam Trấn Oai Nghiêm?

” Bởi Hạ nguơn cận mãn, nhơn vật đổi dời, đạo đức nhơn nghĩa luân lý cang thường đều bị lượn sóng văn minh vật chất làm hư hoại. Tam giáo đã thất chơn truyền do nơi tay phàm canh cải thành ra dị đoan bất chánh, nên Đức Chí Tôn khai Đại Đạo là cơ quan chuyển thế, phục lại Thượng nguơn cho thuận theo lẽ tuần hoàn qui cổ.

Ba vị Tam Trấn hiện nay đức hạnh hoàn toàn, đủ tư cách độ đời, rọi gương cho đoàn hậu tấn.

Đức Lý Đại Tiên Trưởng – Nhứt Trấn Oai Nghiêm
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát – Nhị Trấn Oai Nghiêm
Đức Quan Thánh Đế Quân – Tam Trấn Oai Nghiêm

Kênh mang đến cuốn sách Sự tích Tam Trấn Oai Nghiêm với giọng đọc truyền cảm của Cố Đạo Hữu Nguyễn Mỹ Hạnh.

Xin chân thành cảm ơn Quý bạn đã ủng hộ kênh.

#Tam_Trấn_Oai_Nghiêm #Sách_Đạo_Cao_Đài #Nguyễn_Mỹ_Hạnh #Toà_Thánh_Tây_Ninh #Kinh_Cao_Đài #Đạo_Cao_Đài_cho_mọi_người #Caodaism_for_everyone

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.