Rulliere, realizzate in ottica Lean Manufacturing

Rulliere, realizzate in ottica Lean Manufacturing


10 , 5.00 , #Rulliere #realizzate #ottica #Lean #Manufacturing
Qui il nostro reparto assemblaggio, intento a caricare le nostre nuove rulliere, in spedizione oggi.
BG Log “Be Clever Work Better”

#BGLog #Lean #LeanManufacturing #LeanLogistics #Automazione #Automation #VisualManagement #Scaffali #Contenitori #Tubi #Giunti #eQart #Cart #MaterialHandling #LCA

www.bglog.it

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video hệ thống sản xuất tinh gọn khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/he-thong-san-xuat-tinh-gon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *