PHÚC ÂM MA-THI-Ơ # CHƯƠNG 10# GIỌNG ĐỌC: TÔ MAI

PHÚC ÂM MA-THI-Ơ # CHƯƠNG 10# GIỌNG ĐỌC: TÔ MAI


, , #PHÚC #ÂM #MATHIƠ #CHƯƠNG #GIỌNG #ĐỌC #TÔ #MAI
Mười hai sứ đồ chịu chức đi giảng đạo 1 Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh. 2 Tên mười hai sứ đồ …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *