Phát biểu nào sau đây không đúng với nhân trong Trái Đất?

Câu hỏi:

10/07/2022 3,220

Đáp án chủ yếu xác

B. Nhiều Ni, Fe.

C. Nhiệt chừng vô cùng cao.

D. Áp suất rất rộng lớn.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Nhân nhập có tính sâu sắc kể từ 5100 cho tới 6370km, sức nóng chừng vô cùng cao, áp suất rất rộng lớn (3 - 3,5 triệu atm), tồn bên trên ở dạng rắn và đựng được nhiều sắt kẽm kim loại nặng nề Ni, Fe.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nơi xúc tiếp của những mảng xây đắp thông thường là nơi

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây không đích thị với lớp vỏ Trái Đất?

Xem thêm: Tóm tắt Dì Hảo của Nam Cao

Câu 3:

Đặc điểm của lớp Manti bên dưới là

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đích thị với lớp Manti trên?

Câu 5:

Động khu đất và núi lửa xẩy ra tối đa ở điểm xúc tiếp của mảng

Câu 6:

Dựa nhập tiêu chuẩn nào là tại đây nhằm phân loại vỏ Trái Đất trở nên vỏ châu lục và vỏ đại dương?

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây không đích thị với nhân ngoài Trái Đất?

Câu 8:

Khi nhị mảng tách xa vời nhau tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nào là sau đây?

Câu 9:

Dãy núi trẻ con Hi-ma-lay-a ở châu Á được tạo hình vì thế sự xúc tiếp của nhị mảng xây đắp nào là sau đây?

Câu 10:

Theo trật tự kể từ bên dưới lên, những tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất theo thứ tự là

Câu 11:

Thạch quyển được hợp ý trở nên vì thế lớp vỏ Trái Đất và

Xem thêm: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

Câu 12:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với lớp Manti dưới?

Câu 13:

Cấu tạo nên của lớp vỏ châu lục và vỏ hồ nước đem điểm không giống nhau cơ bạn dạng là

Câu 14:

Nhận lăm le nào là tại đây đích thị với chuyển động con kiến tạo?