Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 11, Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

Hóa cơ học là 1 trong những phần kỹ năng đặc biệt rộng lớn. Để dò thám nắm rõ rộng lớn về hóa cơ học, hãy nằm trong VUIHOC dò thám hiểu về phong thái phân loại, gọi thương hiệu, công thức chất hóa học, những bộ phận link, đồng đẳng, đồng phân và những loại hidrocacbon qua chuyện nội dung bài viết sau.

1. Khái niệm hóa hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ là những hợp ý hóa học của cacbon (trừ những hợp ý hóa học giản dị như CO, CO2, HCN, những muối bột cacbonat, muối bột xianua hoặc muối bột cacbua,…).

Bạn đang xem: Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 11, Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

Hóa học tập cơ học là ngành chất hóa học nghiên cứu và phân tích về những hợp ý hóa học cơ học.

- Đặc điểm cấu tạo: 

 • Bắt buộc nên chứa chấp vẹn toàn tử Cacbon (C) vô bộ phận của hợp ý hóa học cơ học. Các vẹn toàn tử C link cùng nhau và link với những vẹn toàn tử không giống, thông thường là với Hidro (H), tiếp sau đó cho tới Oxy (O), Nito (N), một số trong những hợp ý hóa học chứa chấp cả sulfur (S) và Photpho (P),… 

 • Liên kết chất hóa học trong số hợp ý hóa học cơ học đa số là link nằm trong hóa trị.
  Các phản xạ thông thường ra mắt lừ đừ và ko xẩy ra trọn vẹn, ko ra mắt theo đòi một phía chắc chắn.
  Số lượng những hợp ý hóa học cơ học lên tới khoảng tầm 10 triệu hóa học, nhiều hơn nữa hẳn đối với con số những hóa học vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 hóa học.

   

hợp hóa học cơ học - đại cương hóa hữu cơ

- Tính hóa học vật lý:   

 • Dễ cất cánh tương đối, sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng chừng sôi thấp, xoàng xĩnh bền với sức nóng chừng, dễ dàng cháy rộng lớn đối với những hợp ý hóa học vô sinh. 

 • Đa số những hợp ý hóa học cơ học ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi cơ học.

- Tính Hóa chất :

 • Hầu không còn những phản xạ thông thường ra mắt lừ đừ ko xẩy ra trọn vẹn và ra mắt theo rất nhiều khunh hướng không giống nhau, tạo nên láo hợp ý nhiều thành phầm.

2. Phân loại và gọi thương hiệu những hợp ý hóa học hữu cơ

2.1. Phân loại những hợp ý hóa học hữu cơ

Hợp hóa học cơ học thông thường được phân trở nên 2 loại:

- Hiđrocacbon: Trong phân tử chỉ chứa chấp nhị yếu tố là C và H. Hiđrocacbon lại được tạo thành những group nhỏ.

 • Hiđrocacbon no: chỉ mất những link đơn (CH4, C2H6,…) 

 • Hiđrocacbon ko no: sở hữu cả những link đơn và link song, link tía (C2H4, C2H2,…) 

 • Hiđrocacbon thơm: sở hữu vòng benzen vô phân tử (C6H6, C7H8,…).

- Dẫn xuất của hidrocacbon: Trong phân tử ngoài các yếu tố C và H thì còn chứa chấp những yếu tố khác ví như O, N, Cl, S, Phường,…

 • Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

 • Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

 • Axit: CH3COOH,...

 • Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

 • Phenol: C6H5OH,…

 • Xeton: CH3COCH3,…

 • Este: CH3COOC2H5,…

 • Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

phân loác hợại cp hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Phân loại theo phương thức mạch Cacbon:

- Mạch hở: Các yếu tố chất hóa học cấu tạo nên mạch ở dạng trực tiếp hoặc ko đóng góp trở nên vòng kín.

 • Mạch thẳng: Cấu trúc mạch ở dạng trực tiếp.

 • Mạch nhánh: Cấu trúc mạch sở hữu phân nhánh.

- Mạch vòng: Các yếu tố chất hóa học cấu tạo nên mạch đóng góp vòng lại trở nên dạng vòng kín.

 • Đồng vòng: những vẹn toàn tử Cacbon đóng góp vòng lại tạo ra trở nên vòng kín.

 • Dị vòng: Vòng kín được tạo ra trở nên kể từ những vẹn toàn tử C và sở hữu sự nhập cuộc của những vẹn toàn tử của yếu tố chất hóa học khác ví như O, N,…

2.2. Gọi thương hiệu những hợp ý hóa học cơ học (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Tên gọi khối hệ thống theo đòi danh pháp IUPAC

Tên gốc - chức: thương hiệu phần gốc + thương hiệu phần ấn định chức

gọi thương hiệu hợp ý hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Tên thay cho thế: thương hiệu phần thế + thương hiệu mạch C chủ yếu + thương hiệu phần ấn định chức

tên thay cho thế - đại cương hóa hữu cơ

Để gọi thương hiệu một cơ hội đúng chuẩn những hợp ý hóa học cơ học, những em cần thiết học tập nằm trong cơ hội gọi thương hiệu những số kiểm điểm và thương hiệu mạch C chủ yếu.

Số đếm

Tên 

Mạch Cacbon chính

Tên 

1

mono

C

Met 

2

di

C - C

Et 

3

tri

C - C - C

Prop 

4

tetra

C - C - C - C 

But 

5

penta

C - C - C - C - C

Pent 

6

hexa

C - C - C - C - C - C

Hex 

7

hepta

C - C -C - C - C - C - C

Hep 

8

octa

C - C - C - C - C - C - C - C

Oct 

9

nona

C - C - C - C - C - C - C - C - C

Non 

10

deca

C - C - C -C - C - C - C - C - C - C

Dec 

Tên những gốc Hidrocacbon cần thiết biết:

 • Tên gốc = thương hiệu mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

 • Các gốc riêng:

Ví dụ:

 • CH2 = CH - : vinyl

 • CH2 = CH - CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên gọi thông thường

Tên thường thì của những hợp ý hóa học cơ học thông thường được bịa theo đòi xuất xứ dò thám đi ra bọn chúng, một số trong những hoàn toàn có thể sở hữu phần đuôi nhằm chứng thực hợp ý hóa học nằm trong loại này.
Ví dụ :

 • HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến). 

 • CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm).

 • C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ Bội nghĩa hà).

Nắm hoàn toàn kỹ năng hóa cơ học nằm trong suốt thời gian bắt chắc hẳn kỹ năng Hóa 10 - 11 nằm trong VUIHOC

3. Công thức phân tử hợp ý hóa học hữu cơ

3.1. Công thức tổng quát tháo (CTTQ)

Cho biết vấn đề về những yếu tố sở hữu vô phân tử hợp ý hóa học cơ học. 

Ví dụ: ứng với công thức tổng quát tháo CxHyOzNt, tớ biết hợp ý hóa học cơ học này được kết cấu kể từ những yếu tố C, H, O và N.

3.2. Công thức giản dị nhất (CTĐGN)

3.2.1. Định nghĩa

Công thức giản dị nhất là công thức thể hiện tại tỉ lệ thành phần tối giản về số vẹn toàn tử của những yếu tố vô phân tử.

3.2.2. Cách thiết lập công thức giản dị nhất

Thiết lập công thức giản dị nhất của HCHC CxHyOzNt tức là thiết lập tỉ lệ:

 • x : nó : z : t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)

 • x : nó : z : t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

3.2.3. Công thức thực nghiệm (CTTN)

 • Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong cơ n: số vẹn toàn dương và CTĐGN: Công thức giản dị nhất). Xác ấn định n nhằm dò thám CTTN

3.3. Công thức phân tử

3.3.1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức thể hiện tại con số vẹn toàn tử của từng yếu tố vô cấu tạo phân tử của chính nó.

3.3.2. Cách thiết lập công thức phân tử

Có tía phương pháp để thiết lập công thức phân tử

Cách 1: Dựa vô bộ phận % lượng những vẹn toàn tố

 • Cho công thức phân tử CxHyOz, tớ sở hữu tỉ lệ:

 • M/100 = 12.x/(%mC) = 1.y/(%mH) = 16.z/(%mO)

 • Từ cơ tớ sở hữu : 

 • x = M.%mC/(12.100); 

 • y = M.%mH/(1.100); 

 • z = M.%mO/(16.100);

Cách 2: Dựa vô CTĐGN (công thức giản dị nhất).

Bước 1: Đặt công thức phân tử (CTPT) của hợp ý hóa học cơ học là: (CTĐGN)n (với n ∈ N)
Bước 2: Tính chừng bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng mang lại hợp ý hóa học cơ học sở hữu chứa chấp link nằm trong hóa trị, ko vận dụng mang lại hợp ý hóa học sở hữu link ion).
Bước 3: Dựa vô biểu thức k nhằm lựa chọn độ quý hiếm n, kể từ cơ dò thám đi ra CTPT (công thức phân tử) của hợp ý hóa học cơ học.

 • Giả sử một hợp ý hóa học cơ học sở hữu CTPT (công thức phân tử) là CxHyOzNt thì tổng số link $\pi$ và vòng của phân tử được gọi là chừng bất bão hòa của phân tử cơ.

 • Công thức tính chừng bất bão hòa (k).

  • k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số link $\pi$ và vòng)

  • y = 2x+2+t-2k

Cách 3: Tính trực tiếp sau lượng của thành phầm cháy

Phương trình phản xạ cháy: CxHyOzNt + (x+y/4–z/2) O2 → xCO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

 • Áp dụng ấn định luật bảo toàn vẹn toàn tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2

 • Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = mtổng lượng những vẹn toàn tố

Sản phẩm cháy của hợp ý hóa học cơ học như CO2, H2O,... được hấp phụ vô những bình:

 • Sản phẩm là những hóa học mút hút nước là H2SO4 quánh, P2O5, những muối bột khan → lượng bình tăng đó là lượng nước;

 • Các bình hấp phụ CO2 thông thường là hỗn hợp bazơ → lượng bình tăng đó là lượng CO2.

 • Thường gặp gỡ tình huống việc tiếp tục mang lại láo hợp ý thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào trong bình đựng nước vôi vô hoặc vô hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

 • Khối lượng bình tăng: m↑ = mCO2 + mH2O

 • Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑ = (mCO2 + mH2O) – mkết tủa

 • Khối lượng hỗn hợp giảm:  mdd↓= mkết tủa – (mCO2 + mH2O)

4. Phân tích yếu tố vô hợp ý hóa học hữu cơ
4.1. Phân tích ấn định tính
Mục đích: Xác ấn định những yếu tố này xuất hiện vô bộ phận hợp ý hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Chuyển những yếu tố xuất hiện vô hợp ý hóa học cơ học trở nên những hóa học vô sinh giản dị tiếp sau đó phân biệt bọn chúng bởi vì những phản xạ đặc thù.

Phân tích ấn định lượng - lý thuyết hóa hữu cơ

4.2. Phân tích ấn định lượng
Mục đích: Xác ấn định bộ phận % về lượng của những yếu tố xuất hiện vô phân tử hợp ý hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Cân đúng chuẩn lượng của hợp ý hóa học cơ học. Sau cơ trả yếu tố C trở nên CO2, H trở nên H2O, N trở nên N2 rồi xác lập đúng chuẩn lượng hoặc thể tích của những hóa học tạo ra trở nên. Từ cơ tính được % lượng những yếu tố.

phân tích ấn định tính - lý thuyết hóa hữu cơ

Xác ấn định lượng mol phân tử:

+ Dựa vô tỉ khối của hóa học cơ học đối với bầu không khí hoặc đối với H2: MA = 29.dA/KK hoặc MA = 2.dA/H2

+ Các hóa học khó khăn cất cánh tương đối hoặc không phai tương đối được xác lập bởi vì cách thức nghiệm giá buốt hoặc nghiệm sôi.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo không tính phí ngay!!

5. Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những hợp ý hóa học cơ học sở hữu bộ phận phân tử rộng lớn xoàng xĩnh nhau một hoặc nhiều group CH2 tuy nhiên sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự động nhau được gọi là những hóa học đồng đẳng cùng nhau, bọn chúng hợp ý trở nên sản phẩm đồng đẳng.

Giải thích: Mặc mặc dù những hóa học vô nằm trong sản phẩm đồng đẳng sở hữu công thức phân tử (CTPT) không giống nhau về con số group CH2 nhưng vì bọn chúng sở hữu kết cấu hoá học tập tương tự động nhau nên sở hữu đặc thù hoá học tập cũng tương tự động nhau.

Ví dụ:  Các hiđrocacbon vô dãy:  CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… CnH2n+2, hóa học hâu phương rộng lớn hóa học ngay tắp lự trước 1 group CH2 và đều sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự động nhau.

5.2. Đồng phân

Những hợp ý hóa học sở hữu kết cấu không giống nhau tuy nhiên sở hữu cộng đồng công thức phân tử gọi là những hóa học đồng phân.

Giải thích: Những hóa học đồng phân là những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu kết cấu hoá học tập lại không giống nhau, ví dụ điển hình etanol sở hữu kết cấu H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete sở hữu kết cấu H3C-O-CH3, chính vì thế tuy nhiên công thức phân tử tương tự nhau tuy nhiên bọn chúng là những hóa học không giống nhau, sở hữu đặc thù không giống nhau.

→ Etanol (C2H5OH) và đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 hóa học trọn vẹn không giống nhau (tính hóa học không giống nhau) tuy nhiên lại sở hữu cộng đồng công thức phân tử là C2H6O.

6. Liên kết chất hóa học và những phản xạ hóa hữu cơ

6.1. Liên kết hóa học

6.1.1. Liên kết σ

Liên kết tạo ra bởi vì 1 cặp electron người sử dụng cộng đồng được gọi là link đơn. Liên kết đơn này nằm trong loại link σ. Liên kết đơn thân mật 2 vẹn toàn tử được màn trình diễn bởi vì 2 lốt chấm hoặc 1 gạch men nối.

6.1.2. Liên kết $\pi$

Liên kết tạo ra bởi vì 2 cặp electron người sử dụng cộng đồng được gọi là link song. Liên kết song này bao gồm một link σ và 1 link $\pi$, màn trình diễn bởi vì 4 lốt chấm hoặc 2 gạch men nối thân mật 2 vẹn toàn tử.

Liên kết tạo ra bởi vì 3 cặp electron người sử dụng cộng đồng được gọi là link tía. Liên kết tía này bao gồm một link σ và 2 link $\pi$, màn trình diễn bởi vì 6 lốt chấm hoặc 3 gạch men nối thân mật 2 vẹn toàn tử.

Liên kết song và link tía gọi là link bội.

6.2. Phản ứng hóa hữu cơ 

6.2.1. Liên kết σ

Đây là link bền nhất trong số loại link kết cấu nên hợp ý hóa học cơ học .

Là link tạo ra trở nên nền tảng chủ yếu mang lại mạch cacbon.

Nếu không tồn tại link σ thân mật nhị vẹn toàn tử thì ko thể tạo hình link $\pi$ thân mật nhị vẹn toàn tử cơ.

a. Phản ứng thế bẻ gãy link C-H:

Bậc của Cacbon: Các Cacbon vô mạch C sở hữu bậc ứng với số Cacbon tuy nhiên nó link thẳng xung xung quanh.

Quy tắc phản xạ thế:

 • Khi link C-H bị bẻ gãy thì theo đòi trật tự ưu tiên C-H của C bậc cao tiếp tục dễ dẫn đến gãy rộng lớn.

 • Phản ứng thế của C-H xẩy ra ở ngẫu nhiên link C-H này vô phân tử hợp ý hóa học cơ học ko chứa chấp link $\pi$ của C với C.

 • Tạo đi ra nhiều thành phầm thế:

 • Sản phẩm chính: thành phầm thế vô địa điểm C bậc tối đa.

 • Sản phẩm phụ: là thành phầm thế vô những địa điểm C còn sót lại.

 • Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 + Cl2 -askt→ CnH2n+1Cl + HCl

 • CnH2n+1Cl : là nhiều hóa học (đồng phân) bao hàm thành phầm chủ yếu láo nháo thành phầm phụ.

b. Phản ứng cracking bẻ gãy link C-C:

Xem thêm: CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu | CH3OH ra HCHO

Đây là phản xạ bẻ gãy mạch Cacbon khó khăn xẩy ra nên cần thiết sức nóng chừng (to), xúc tác (xt), áp suất (p) chắc chắn.

Phản ứng chỉ xẩy ra ở hợp ý hóa học Ankan (hidrocacbon mạch hở ko chứa chấp link $\pi$)

Phản ứng bẻ gãy tạo nên thành phầm là một ankan và 1 anken:

Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 –cracking→ CaH2a+2 + CbH2b

 • n = a + b.

 • 1 mol ankan cracking tạo nên 2 mol thành phầm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 Liên kết $\pi$

a. Phản ứng nằm trong vô link $\pi$:

Trong link C = C có một link $\pi$ vô C ≡ C sở hữu 2 link $\pi$ đều đơn giản và dễ dàng bị bẻ gãy sẽ tạo trở nên những link σ vững chắc rộng lớn.

Ví dụ :

 • CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Nhận xét :

  • Liên kết $\pi$ thân mật 2 Cacbon bị bẻ gãy sẽ tạo trở nên 2 link σ C-Br vững chắc rộng lớn.

  • Một $\pi$ phản xạ với cùng một Br2.

 • Khi nằm trong vô bộ phận bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) bộ phận X được ưu tiên gắn vô địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm chính: khi X gắn vô địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm phụ: khi X gắn vô những địa điểm C còn sót lại.

 • Ví dụ :

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 (sản phẩm chính)

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH2Cl - CH2 - CH3 (sản phẩm phụ)

b. Phản ứng trùng khớp – link $\pi$:

Là phản xạ bẻ gãy link $\pi$ để tạo nên link σ liên kết những phân tử monome tạo ra trở nên phân tử to hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

 • dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C - CH = CH2 (nhiệt chừng, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

 • n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua hoặc thường hay gọi là Phường.V.C)

c. Phản ứng thế của H linh động:

Xét hợp ý hóa học R - C ≡ CH : H vô tình huống này là H vui nhộn sở hữu kĩ năng tạo ra phản xạ thế với:

 • Kim loại mạnh giải tỏa H2.

 • AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa muối bột Ag.

 • Ví dụ :

  • R - C ≡ CH + Na → R - C ≡ CNa + H2

  • R - C ≡ CH + Ag2O → R - C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là bộ phận đại diện mang lại dd AgNO3/NH3)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn tập luyện kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện về chất hóa học cơ học vô đề thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc Gia ngay

7. Lý thuyết hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát tháo (CTTQ): CnH2n + 2 (n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,....

Đồng phân: 

 • Chỉ sở hữu đồng phân mạch C (dạng mạch trực tiếp, mạch nhánh).

 • Cách viết lách đồng phân: 

  • Viết mạch C trực tiếp. Ta được đồng phân trước tiên mạch trực tiếp.

  • Giảm 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng của mạch nhằm gắn C vô nhánh, cho tới khi số C thực hiện nhánh bởi vì với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

  • Bổ sung tăng những vẹn toàn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

Công thức tính thời gian nhanh của ankan: 3 < n < 7

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 được quy ước là C ngay sát mạch nhánh nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu + an.

Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Bậc C: số vẹn toàn tử C tuy nhiên link với C đang được xét: C bậc 1 link với cùng một C xung quanh; C bậc 2 link với 2 C xung quanh; C bậc 3 link với 3 C xung xung quanh.

tìm bậc C - đại cương hóa hữu cơ

Tính hóa học vật lý

 • Nhẹ rộng lớn nước và gần như là ko tan nội địa, tan nhiều trong số dung môi cơ học.

 • Trong ĐK thông thường, C1 → C4 ở dạng khí, những ankan tiếp sau (C5 → C17) ở dạng lỏng, C18 trở chuồn ở dạng rắn.

 • Đặc điểm: Chỉ bao gồm những link đơn. 

Tính hóa học hóa học

 • Phản ứng thế là 1 trong những phản xạ đặc thù của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H ở C bậc cao) vô ankan bị thay cho thế bởi vì yếu tố halogen vô ĐK sở hữu độ sáng hoặc đun rét.

phản ứng thế của Ankan - đại cương hóa hữu cơ

 • Phản ứng tách: Dưới sức nóng chừng và xúc tác tương thích, ankan sở hữu phân tử khối nhỏ bị tách trở nên những anken ứng.

phản ứng tách của Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của Ankan
ứng dụng Ankan - đại cương hóa hữu cơ

7.2. Anken

Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát tháo là CnH2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken sở hữu 2 loại đồng phân là đồng phân kết cấu (mạch C và địa điểm nối đôi) và đồng phân hình học tập.

 • Đồng phân cấu tạo:

 • Cách viết lách đồng phân: Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng để tại vị địa điểm link song thích hợp. Ta nhận được những đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C đi ra thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối song, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới khi số C thực hiện nhánh bởi vì với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những vẹn toàn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân kết cấu C5H10- Lý thuyết hóa hữu cơ

 • Khi 2 group thế của vẹn toàn tử C đem nối song không giống nhau thì tiếp tục thực hiện xuất hiện tại đồng phân hình học tập. Nếu những group thế (-CH3, -C2H5, -Cl,...) sở hữu phân tử khối to hơn ở thuộc sở hữu 1 phía với nối song tiếp tục nhận được đồng phân dạng cis. Nếu những group thế sở hữu phân tử khối to hơn ở không giống phía tiếp tục nhận được đồng phân dạng trans.

đồng phân hình học tập anken - đại cương hóa hữu cơ

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, sở hữu chứa chấp nối song và nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 tính kể từ C ngay sát địa điểm nối song nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối song –  en.

hoa-huu-co

Đặc điểm cấu tạo: mạch hidocacbon nên sở hữu một link song, vô cơ sở hữu một link π và một link σ.

Tính hóa học vật lí: 

 • Nhẹ rộng lớn nước, ko tan nội địa.

 • Trong ĐK thông thường, C2 → C4 tồn bên trên ở dạng khí, C5 trở chuồn tồn bên trên ở dạng lỏng hoặc rắn.

 • Khi phân tử khối (M) tăng, sức nóng nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi và lượng riêng biệt cũng tiếp tục tăng theo đòi.

Tính hóa học hoá học tập của anken: 

 • Phản ứng đặc thù là phản xạ nằm trong (vì sở hữu link π dễ dẫn đến huỷ huỷ, xoàng xĩnh bền):

hoa-huu-co

 • Anken nếu như nằm trong H2 tiếp tục sinh đi ra ankan tương ứng; nếu như cùng theo với halogen hoặc hợp ý hóa học halogen tiếp tục sinh đi ra dẫn xuất của halogen; nếu như lộn với nước tiếp tục sinh đi ra ancol ứng.

 • Quy tắc Maccopnhicop: Khi Anken cùng theo với những hợp ý hóa học ko đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn vô địa điểm C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn vô địa điểm C bậc cao.

- Phản ứng trùng hợp

phản ứng trùng khớp anken - đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng oxy hóa
phản ứng lão hóa anken -đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 và rơi rụng màu sắc hỗn hợp brom là 2 phản xạ đặc thù dùng làm phân biệt anken.
Ứng dụng của anken:

ứng dụng của Anken - hóa hữu cơ

7.3. Ankin

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử sở hữu có một nối tía.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin sở hữu đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối tía, ankin không tồn tại đồng phân hình học tập. Cách viết lách đồng phân: 

 • Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng của mạch C để tại vị địa điểm link tía. Ta nhận được đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối tía, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới khi số C ở thực hiện nhánh bởi vì với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những vẹn toàn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

Danh pháp:

 • Gọi tên

  • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, sở hữu chứa chấp nối tía và nhiều nhánh nhất.

  • Đánh số:C số 1 tính kể từ C ngay sát địa điểm nối tía nhất.

  • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối tía –  in.

Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Tên gọi thường:

Ví dụ:

 • CH ☰ CH: axetilen

 • CH ☰ C - CH3: metylaxetilen

 • CH ☰  C - CH2 - CH3: etylaxetilen

 • CH3 - C ☰  C - CH3: dimetylaxetilen 

Tính hóa học hóa học:

 • Phản ứng cộng

phản ứng nằm trong của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng nhị hợp ý, tam hợp ý của axetilen

 • Phản ứng thế: phân biệt ank - 1 - in

phản ứng thế của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

phản ứng lão hóa của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Ứng dụng của Ankin:

ứng dụng của Ankin - hóa hữu cơ

7.4. Ankađien

Ankađien là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử sở hữu chứa chấp 2 nối song.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

Phân loại: 

 • Ankađien sở hữu 2 nối song thường xuyên nhau

 • Ankađien sở hữu 2 nối song cơ hội một nối đơn (hay thường hay gọi là ankađien phối hợp, ankadien loại này được phần mềm nhiều nhất)

 • Ankađien sở hữu 2 nối song cách nhau chừng nhiều nối đơn,....

Tính hóa học hoá học: Ankađien sở hữu những đặc thù hoá học tập tương tự động như anken.

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của ankadien: pha trộn những polime sở hữu tính đàn hồi cao người sử dụng vô tạo ra cao su đặc.

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổng ôn kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện vô đề thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

7.5. Dãy đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm tho tuy nhiên trong phân tử có một vòng benzen.

Công thức tổng quát: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n - 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

 • Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen sở hữu đồng phân về địa điểm group ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

 • Vòng benzen được quy ước luôn luôn là mạch chủ yếu.

 • 6 địa điểm C bên trên vòng benzen đó là 6 địa điểm nhằm gắn nhánh.

 • Nếu số C của nhánh kể từ 3 trở lên trên sẽ có được đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

Tên gọi: Tên group ankyl + benzen.

 • Đánh số sao mang lại chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 2 cùng nhau, tớ gọi là ortho- (o-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 3 cùng nhau, tớ gọi là meta- (m-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 4 cùng nhau, tớ gọi là para- (p-)

dãy đồng đẳng benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen đặc biệt vững chắc vì như thế sở hữu 3 link đơn đan xen thân mật 3 link song.

Tính hóa học hoá học: 

 • Phản ứng thế:

  • Khi sở hữu xúc tác Fe, sức nóng chừng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế vô nhân thơm tho.

  • Khi sở hữu độ sáng, sức nóng chừng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế vô địa điểm nhánh.

 • Quy tắc thế vô nhân benzen:

  • Khi vòng benzen vẫn đã có sẵn group thế ankyl thì những group thế tiếp sau ưu tiên thế vô địa điểm ortho và para (2, 4, 6).

  • Khi vòng benzen vẫn đã có sẵn group thế COOH, gốc R chứa chấp link song, NO2, group thế tiếp sau được ưu tiên thế vô những địa điểm meta (3, 5).

phản ứng thế benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

  • Oxy hóa ko trả toàn: benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 vô ĐK thông thường tuy nhiên khi đun rét cơ hội thủy, toluen tạo nên kết tủa MnO2 và làm mất đi màu sắc KmnO4.

benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 vô ĐK thông thường - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng toluen tạo ra kết tủa với KMnO4 vô ĐK sức nóng chừng - đại cương hóa hữu cơ

 • Oxy hóa trả toàn

phương trình phản xạ Oxy hóa trọn vẹn benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của benzen: 
ứng dụng của benzen - hóa hữu cơ

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Xem thêm: Lý thuyết Phương sai và độ lệch chuẩn lớp 10 (hay, chi tiết).

Đăng ký học tập demo không tính phí ngay!!

Trên đấy là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới hóa hữu cơ. Đây là 1 trong những nội dung rất rộng lớn và đặc biệt cần thiết vô công tác ôn thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia và đòi hỏi những em nên bắt thiệt chắc hẳn, chúc những em sở hữu sự sẵn sàng cực tốt nhất vô quy trình ôn thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia. Bên cạnh đó, em hoàn toàn có thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn nhằm coi tăng những bài xích giảng hoặc contact trung tâm tương hỗ nhằm nhận tăng nhiều bài xích giảng và được sẵn sàng kỹ năng cực tốt mang lại kỳ thi đua trung học phổ thông vương quốc tiếp đây nhé!